sida

Barn och unga

Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén
Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
daniel.nilsson-broden@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet vill minska grupperna i förskolan. Vårt mål är att det ska gå max 15 barn i förskolegrupperna. Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan och avgifterna anpassas efter föräldrarnas inkomst.Fritidsgrupperna i Halmstads kommun är idag alltför stora. Vi vill ha ett maxtak på 20 barn per grupp.

Skolan ska anpassas efter elevernas behov. Kommunen behöver omfördela och utöka skolans resurser för att utjämna samhällsklyftor. Läxhjälp med pedagoger ska införas. Vänsterpartiet vill ha en jämlik elevhälsa i hela kommunen. I grundskolan ska det erbjudas gratis frukost för att ge alla elever en bra start på dagen.

Närhet och trygghet är viktigt. Därför vill vi behålla kommunens småskolor. På högstadiet och i gymnasiet vill vi införa feministiskt självförsvar för att stärka tjejers kunskap om sina rättigheter. Eleverna ska erbjudas en utbildning i elevinflytande. För att öka demokratin vill vi inrätta ungdomsfullmäktige.

Kopiera länk