Bostäder

Mariann mini
Mariann Norell
Ledamot i HFAB:s styrelse
mariann.norell@halmstad.se

En bostad är en social rättighet. Halmstad är segregerat och vi behöver satsa på att bygga och planera för olika sorters bostäder i hela kommunen. Unga ska kunna flytta hemifrån och det ska finnas hyresrätter till såväl familjer som äldre inom rimlig tid.

Vänsterpartiet vill att HFAB bygger fler hyresrätter till rimliga hyror. HFAB ska prioritera låga hyror före vinst.
Vi vill att kommunen i större ut- sträckning hyr ut tomtmark för att fler ska ha råd att bygga egna hus. En kommunal bostadsförmedling ska införas.

Kopiera länk