sida

Miljö

Vi står inför en gigantisk klimatutmaning och måste ställa om till ett hållbart samhälle. Vänsterpartiet vill sänka vinstkravet på HEM för att kunna ha låga avgifter och satsa på förnyelsebar energi. Kommunen ska inte importera sopor. Vi vill lägga ned flygplatsen och säger nej till stora vägprojekt. Gång- och cykelvägar och bussgator ska prioriteras framför biltrafik. När kommunen planerar ska man skapa möjligheter till dagvaruhandel i hela Halmstad, istället för stora köpcentra med ökad biltrafik som följd.

Ekologiskt och närodlat ska prioriteras när kommunen köper in varor. Vi vill införa en helt vegetarisk dag per vecka i skolan. Den bästa åkerjorden ska skyddas från exploatering och strandskyddet värnas.

Vänsterpartiet vill satsa på kollektivtrafiken. Som ett första steg vill vi införa avgiftsfria resor för unga under 20 år och äldre över 75 år. Ett högkostnadsskydd på 1000 kronor, ett så kallat tusenkort, ska införas för övriga resenärer. Att satsa på kollektivtrafiken är inte bara en miljöfråga utan också ett sätt att utjämna samhällsklyftor.

Kopiera länk