Trygghet och tillgänglighet

Alla invånare har rätt att känna sig trygga och leva sina liv fullt ut. Behöver man hjälp och stöd ska den vara lättillgänglig och utan långa väntetider. Kriscentrum ska återställas och förstärkas så att de som drabbas av våld i nära relationer kan få lämplig hjälp.

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att delta i samhället som alla andra. Färdtjänsten ska ha samma regler som övrig kollektivtrafik.

Ökad trygghet är en feministisk fråga, eftersom det framförallt är kvinnor som känner sig otrygga. Invånarna behöver göras delaktiga för att öka tryggheten i våra bostadsområden och andra utomhusmiljöer.

Kopiera länk