20160203 Gör bussarna i Halmstad avgiftsfria

Som ett sätt att lindra klimatpåverkan vill Vänsterpartiet att bussarna i Halmstad görs fria från avgift med hjälp av statsbidrag.

Debatt HP 3/2. Det har nu gått två månader sedan klimattoppmötet i Paris ägde rum. Mötet var framgångsrikt och ambitiösa mål har satts upp. På lokalt plan gäller det nu att göra vad vi kan för att de målen ska kunna nås. Av den anledningen föreslår vi i Vänsterpartiet en rad åtgärder för att Halmstad ska minska sin negativa påverkan på miljön.

Bilismen måste minska. Därför vill vi bland annat söka statligt stöd för att införa avgiftsfria bussar i hela kommunen. Förutom en ökad efterfrågan kommer ett sådant system innebära färre förseningar eftersom biljettsystemet tas bort. En ökad efterfrågan kommer skapa behov av fler och tätare turer, vilket ger oss möjlighet att dra en ringlinje mellan tätorterna och därmed öka rörelsefriheten hos kommunens invånare.

Det kommunala bolaget Hem är en stor förutsättning för att minska klimatpåverkan. Därför bör en rad områden utvecklas. De bör inte importera sopor för energiproduktion utan i stället satsa mer på förnyelsebar el samt produktion av biogas. De bör även anlägga fler och mindre sopsorteringsstationer så att människor i hela kommunen lätt kan sortera sitt avfall.

En stor del av miljöpåverkan som ofta glöms bort är konsumtionen av kött. Animalieindustrin står för en minst lika stor del av utsläppen som alla transporter tillsammans. Av den anledningen föreslår vi att vegetarisk/vegansk mat alltid ska erbjudas som alternativ i offentliga verksamheter samt vara det enda alternativet minst en dag i veckan. Dessutom ska all offentlig upphandling av livsmedel i största möjliga mån vara närproducerad och ekologisk.

Slutligen vill vi lägga ner flygplatsen och bygga en ny stadsdel på området. På så sätt minskar vi utsläppen avsevärt samtidigt som vi tar ansvar för befolkningsökningen som sker i kommunen.

Dessa är bara några av alla förslag Vänsterpartiet har för att minska Halmstads skadliga miljöpåverkan och de måste införas snabbt – klimatförändringarna väntar inte.

Daniel Nilsson Brodén (V),

ledamot i barn- och ungdomsnämnden Halmstad

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4674238-gor-bussarna-i-halmstad-avgiftsfria

Kopiera länk