20160211 Vi förstår inte heller varför skolorna läggs ner

Replik i Hallandsposten 11 februari 2016.

Svar till Kristina Abrahamsson, 25/1

Skola. Kristina Abrahamsson, vi skriver direkt till dig och andra i Slättåkra, Kvibille och Holm som går omkring med liknande tankar.

Nästa gång David frågar, svara att ni inte är ensamma om att inte förstå varför skolan ska läggas ner. Svara honom att det finns politiker som vill att skolan ska vara kvar. Svara honom att det är bättre att fler börjar i hans skola än att skolan läggs ner. Svara honom att det finns vissa som vill att barn ska kunna gå i skolan även utanför staden.

Svara honom att hans skola är viktig för hela Slättåkra, för utan den kommer ännu färre välja att bo där. Svara honom att vi är några som vill att han och hans skolkamrater ska få en så bra skolgång som möjligt, utan bussresor till överfulla klasser på överfulla skolor.

Svara honom att det finns politiker som kommer att kämpa så hårt vi kan för att skolan ska få vara kvar. Svara honom att detta inte är något vi tycker för att fler ska rösta på oss, utan för att det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vi vill ha ett samhälle där människor som vill bo utanför staden ska ha bra skolor i sin närhet. Svara honom att Vänsterpartiet står på er sida.

Jan Berg (V),

ledamot i Kommunfullmäktige Halmstad

https://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.4698433-vi-forstar-inte-heller-varfor-skolorna-laggs-ner

Kopiera länk