20160219 Vad är det femklövern väntar på?

Debatt HP 19/2. Med en dåres envishet fortsätter Ann-Charlott Mankell (M) skjuta över ansvaret på äldreboendenas skavanker till oppositionen, Socialdemokraterna (HP 4/2). Mankell glömmer att hon är ordförande i hemvårdsnämnden och ingår i femklövern som haft majoritet i Halmstads kommun i nio år nu.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill absolut inte ha omoderna äldreboenden i Halmstads kommun och det har vi varit otroligt tydliga med hela tiden.

Det finns beslut i hemvårdsnämnden i mars 2010, på att de omoderna boendena ska byggas om, alternativt byggas nytt. Ett beslut som togs då Ann-Charlott Mankell var ordförande!

Så vad väntar ni på?

Femklövern har nu skickat ärendet fram och tillbaka i sex månader. Detta beror på att de förstått att de inte skulle vinna en omröstning i kommunfullmäktige och därför återremitterar man eller bordlägger. Just nu ligger det i hemvårdsnämnden där det återremitterats och bordlagts i omgångar. Kanske skulle man tagit skeden i vacker hand redan i fullmäktige i höstas och insett att man inte kan vinna i denna fråga. Vi måste gå i mål nu.

Vi väntar fortfarande!

Reino Renkert (V),

ledamot i Hemvårdsnämnden

Rose-Marie Edlund (S),

kommunråd

samt S-gruppen i Hemvårdsnämnden.

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4723819-vad-ar-det-femklovern-vantar-pa-

Kopiera länk