20160601 Kvinnorna drabbas av omoralen

Debatt HP 1/6. Frösunda omsorgshantering av sin egen personal är ett skrämmande exempel på hur privata företag sätter vinsten framför både personal och brukare. Det är också ett tydligt bevis på att ansvariga politiker inte prioriterar Halmstads kommuns arbete med feministiska frågor.

Frösunda omsorg har sänkt sysselsättningsgraden för flera medarbetare med 10- 15 procent. Både själva tillvägagångssättet och de konsekvenser det lett till för medarbetarna i fråga menar Vänsterpartiet är helt oacceptabla.

Det faktum att Frösunda omsorg ger medarbetarna en dag på sig för att ta ställning till huruvida de kan överleva med 10-15 procent mindre i inkomst varje månad är både avskyvärt och respektlöst.

Naturligtvis ska en fastanställd medarbetare kunna ta för givet att en har samma inkomst varje månad.

Medarbetarna ska inte behöva oroa sig för att helt plötsligt stå inför en situation då hen måste söka hjälp hos familj eller socialtjänst. Hjälp för att ha råd med mat på bordet och tak över huvudet.

För Vänsterpartiet handlar detta inte bara om trygghet på arbetsplatsen där schyssta villkor är en självklarhet, det är givetvis också en feministisk fråga.

Majoriteten av medarbetarna inom de vårdande yrkena är kvinnor, det är alltså kvinnorna som drabbas av Frösunda omsorgs omoraliska agerande.

Det är kvinnorna som får betala det högsta priset när vinstdrivande företag, som Frösunda omsorg, tillåts tjäna pengar på de svagaste grupperna i samhället.

Vänsterpartiet menar att om Halmstad kommun ska vara en jämställd kommun vilket kommunfullmäktige beslutat att vi ska arbeta konkret för att uppnå, måste vi ta de här förhållandena på allvar och reagera kraftfullt.

Till sist vill vi peka på ytterligare en grupp som drabbas hårt av Frösunda omsorgs hantering av sina medarbetare.

Det påverkar naturligtvis även de brukare som är beroende av Frösunda omsorg för sin dagliga omsorg och livskvalité. När personaltätheten minskar påverkar detta givetvis alltid kvalitén inom verksamheten.

Det blir även otryggt för brukarna när personalen tvingas till omplacering.

Vänsterpartiet menar att Frösunda omsorgs hantering av sina medarbetare är oacceptabel. Halmstads kommun måste ta sitt ansvar och visa att feministiska frågor är viktiga och att en god arbetsgivare är ett föredöme.

Ulrika Östberg (V),

ledamot kommunfullmäktige Halmstad kommun

Lena Ludvigsson (V),

ersättare socialnämnden Halmstad kommun

https://www.hallandsposten.se/åsikter/hp-läsaren/kvinnorna-drabbas-av-omoralen-1.2123992

Kopiera länk