20160825 Använd Halmstads rikedomar

Debatt HP 25/8. 

År efter år fortsätter Halmstad kommun vara en av de rikaste kommunerna i Sverige. I Hallandsposten kunde vi i lördags (20/8) läsa att Halmstad är Sveriges fjärde rikaste kommun med inte mindre än drygt 90 000 kronor per invånare. Trots detta går välfärden på knäna. För oss i Vänsterpartiet är detta orimligt.

Den höga soliditeten beskrivs av Carl Fredrik Graf (M) som ett uttryck för att Halmstad är en ekonomiskt välskött kommun. I grund och botten håller vi med Graf. En god ekonomi med hög soliditet är en förutsättning för stabilitet och långsiktighet i kommunen. Det behövs ett visst sparat kapital för att kunna hantera stora, oväntade utgifter i framtiden, men det finns också stora investeringar som måste göras här och nu.

Trots stora investeringsbehov och mångåriga brister i välfärden har det länge funnits en, för oss oförklarlig ovilja bland övriga partier i kommunfullmäktige att använda delar av kommunens eget kapital. Istället verkar en utbredd mentalitet i stil med ”Pengar gör mer nytta på banken än i välfärden” ha etsat sig fast hos politikerna i Halmstad. Det är olyckligt och oacceptabelt.

Som politiker har vi ett ansvar att fördela resurserna på ett så bra sätt som möjligt. Idag har vi stora utmaningar för framtiden i Halmstad – vi har en akut lokalbrist i förskolor och skolor, vi måste bygga ut och förbättra den sociala omsorgen, vi måste ställa om till en grön politik, vi behöver lösa rekryteringsutmaningar inom flera olika områden, med mera. För att kunna klara dessa högaktuella politiska utmaningar krävs stora resurser och att kortsiktigt använda delar av det egna kapitalet är en lösning för att skapa en bättre och rättvisare kommun, såväl här och nu som i framtiden.

Det är dags för övriga partier att vakna. Även om vi inte är överens om hur stora delar av det egna kapitalet vi kan använda borde vi kunna bli överens om att använda det för att möta de politiska utmaningarna och samtidigt behålla en extraordinärt god ekonomisk trygghet för framtiden. Så lever vi upp till de skyldigheter vi har som politiker, så förvaltar vi skattebetalarnas pengar på bästa sätt och så tar vi ansvar för Halmstad.

Tania Bengtsson (V),
gruppledare, Halmstad

Daniel Nilsson Brodén (V),
ledamot i barn- och ungdomsnämnden, Halmstad

https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/använd-halmstads-rikedomar-1.3724826

Kopiera länk