Skola inte till salu

20161210 För låga ambitioner bland övriga partier

Debatt HP 10/12.

På det senaste sammanträdet för barn- och ungdomsnämnden i Halmstad stod det klart att samtliga partier, förutom Vänsterpartiet, inte vill minska grupperna och förbättra för fritids. Inte heller vill de garantera att personal med pedagogisk utbildning leder läxhjälpen på skolor.

De tycker det är oviktigt att ta reda på vad yngre barn tycker om utemiljön på sin skola eller förskola, trots att de yngsta ofta nyttjar sin utemiljö.

Alla partier utom vi och Socialdemokraterna tycker det är för hög målsättning att andel unga som ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet ska minska till 15 procent år 2019. Istället är målet 27 procent – mer än var fjärde elev. Ambitionerna är för låga.

Istället för att ta krafttag för att förbättra verksamheten inom dessa områden har alltså en majoritet av politikerna valt att nöja sig med en låg målsättning. Jag kan då inte låta bli att ställa mig frågorna:

– Vilken syn har ni på fritids? Är det verkligen rimligt att förvänta sig att personalen där ska kunna bedriva en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet när grupperna är så enorma som de är idag? Eller har ni synen att fritids enbart ska vara barnpassning medan föräldrarna är på jobbet?

– Vilken syn har ni på rätten till en likvärdig skola när ni samtidigt inte vill säkerställa att läxhjälpen på samtliga skolor leds av en person med pedagogisk utbildning?

– Vilken syn har ni på barnkonventionen och barns rättigheter, som tydligt säger att barn ska ges rätt att uttala sig i frågor som berör dem, och att deras åsikter ska lyssnas till, när ni samtidigt säger nej till att ta reda på hur många av dem som är nöjda med sin utemiljö på förskolan eller skolan?

– Vilken syn har ni på ungas psykiska hälsa och dess negativa effekter när ni tycker det är orimligt att ta krafttag för att minska andelen unga som alltid eller ofta känner sig stressade över skolarbetet till 15 procent och istället nöjer er med att mer än var fjärde elev om tre år ska uppleva sådan stress?

Ni hade möjligheten att säga ja till dessa tydliga förbättringar av verksamheten som vi i nämnden är ansvariga för. Trots det valde ni att säga nej.

Vänsterpartiet har högre ambitioner, och vi hoppas att övriga partier i framtiden sluter upp i den ambitionshöjning som krävs för att kunna tackla de utmaningar vi står inför framöver på bästa sätt.

Daniel Nilsson Brodén (V)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad

https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/höj-ambitionen-för-att-minska-skolstressen-1.4032271

Kopiera länk