20170125 Alla unga ska ha rätt till en meningsfull fritid

Alla unga ska ha rätt till en meningsfull fritid

Nu öppnar en ny mötesplats för unga i Harplinge. Den startar på ungdomars initiativ, och lokalsamhället ställer upp med vuxenstöd. I en artikel i HP (17/1) säger en av ungdomarna att det funnits en fritidsgård när deras föräldrar växte upp, men att det inte finns nu.

Runt om i Halmstad är detta verkligheten. Det saknas mötesplatser där en med vuxenstöd kan få en fristad från de krav som som unga idag möter från skola, föräldrar och omvärld. Mötesplatser där en dels kan anordna aktiviteter efter egna intressen, men där en också bara kan hänga.

De mötesplatser som finns i kommunal regi är för få och har inte tillräckliga öppettider. Ansvaret lämnas över till föreningar och eldsjälar runt om i Halmstad, som utan tillräckliga medel förväntas ta ansvar för våra unga. Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning. Skolan saknar dessutom resurser för att kunna erbjuda en fritidsverksamhet som passar äldre barn.

Att unga i Harplinge går samman för att starta en mötesplats är fantastiskt. Samtidigt talar citatet i HP sitt tydliga språk. Det hade en gång funnits en fritidsgård, men den finns inte mer.
Halmstad bibliotek i mörkret
Under året har det förekommit ”stök” på Stadsbiblioteket. För att upprätthålla ordningen har vakter satts in. Det är givetvis inte okej att personal och besökare känner sig otrygga. Samtidigt är dagens bibliotek något annat än vad de var förr, de är öppna mötesplatser, fulla med aktiviteter. Alla ska kunna vara på biblioteket men då krävs det förutsättningar för att det ska fungera.

Att unga i Harplinge går samman för att starta en mötesplats är fantastiskt. Samtidigt talar citatet i HP sitt tydliga språk. Det hade en gång funnits en fritidsgård, men den finns inte mer.

Under året har det förekommit ”stök” på Stadsbiblioteket. För att upprätthålla ordningen har vakter satts in. Det är givetvis inte okej att personal och besökare känner sig otrygga. Samtidigt är dagens bibliotek något annat än vad de var förr, de är öppna mötesplatser, fulla med aktiviteter. Alla ska kunna vara på biblioteket men då krävs det förutsättningar för att det ska fungera.

Som det ser ut idag fyller biblioteken ett tomrum, när det saknas andra platser för unga att hänga på. Vänsterpartiet menar att bristen på ickekommersiella mötesplatser för unga, där en kan vara utifrån sina egna förutsättningar och behov, får konsekvenser. Trots att ungdomshuset Nolltrefem ligger mitt i stan, är fortfarande också McDonald’s en ”fritidsgård” för många unga. De fritidsledare som tidigare jobbade uppsökande på fältet har man dessutom sparat in på.

De gamla fritidsgårdarna fungerade inte för alla, men det gör inte dagens situation heller. Vänsterpartiet tar det vi hör från unga och personal på allvar. De unga, kanske just de som är i mest behov av det, prioriteras inte. Det gäller både i stad och på landsbygd. Det måste ske en förändring.

Kommunen har ett ansvar för att alla unga ska ha likvärdiga förutsättningar i livet, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund eller bostadsort/område. Då spelar fritiden en viktig roll. Det handlar inte bara om här och nu, utan i förlängningen om framtidens vuxna.

Alla unga ska ha rätt till en meningsfull fritid. Sluta spara in på de unga som allra mest behöver samhällets stöd. Satsa på fler och utökade mötesplatser för unga och ge dem tillräckliga och långsiktiga förutsättningar!

Tania Bengtsson, gruppledare (V)

Daniel Nilsson Brodén, ledamot Barn- och ungdomsnämnden (V)

Ulrika Östberg, ersättare Kulturnämnden (V)

 

Publicerad i HP 2017-01-26: https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/en-meningsfull-fritid-något-alla-unga-har-rätt-till-1.4132190

Kopiera länk