20170126 Vinster i välfärden är förluster för skattebetalarna

Vinster i välfärden är förluster för skattebetalarna!

Regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) hävdar i en insändare att kvalitet, valfrihet och välfärd är frukten av vinst. Så är det inte. De alltför knappa resurserna, svårigheter att få personal, missnöje med vård skola och omsorg är ett resultat av att alltmer av vår offentliga välfärd har Hjärta med texten välfärd i mitten och "Dags att ta bort vinstjakten" vid sidan avprivatiserats. Detta medför att pengar som borde använts i vården, för personal och för skolan nu rinner ut i privata fickor hos vårdbolag, skolor och bemanningsföretag. Eriksson skulle – om han ville bygga på fakta – kunna räkna ut hur mycket pengar inom sjukvården som försvinner bort.
Valfriheten har inte ökat inom hans sjukvårdsområde, den har minskat för de flesta. Färre platser på sjukhus och inom äldreomsorg är idag
verkligheten. Det visar sig att de som ”konsumerar” mest sjukvård är invånarna i de områden där man har högst inkomster. För oss vanliga dödliga blir det allt svårare att få en tid hos doktorn. Så är det.

Regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) hävdar i en insändare att kvalitet, valfrihet och välfärd är frukten av vinst. Så är det inte. De alltför knappa resurserna, svårigheter att få personal, missnöje med vård skola och omsorg är ett resultat av att alltmer av vår offentliga välfärd har privatiserats. Detta medför att pengar som borde använts i vården, för personal och för skolan nu rinner ut i privata fickor hos vårdbolag, skolor och bemanningsföretag. Eriksson skulle – om han ville bygga på fakta – kunna räkna ut hur mycket pengar inom sjukvården som försvinner bort.
Valfriheten har inte ökat inom hans sjukvårdsområde, den har minskat för de flesta. Färre platser på sjukhus och inom äldreomsorg är idag
verkligheten. Det visar sig att de som ”konsumerar” mest sjukvård är invånarna i de områden där man har högst inkomster. För oss vanliga dödliga blir det allt svårare att få en tid hos doktorn. Så är det.

Eriksson påstår vidare, att man ger sig på de kvinnor som arbetar inom privat vård och omsorg om man ifrågasätter vinster i välfärden. Liksom de flesta debattörer som vill ha vinsterna kvar i välfärden låtsas han som om kvinnorna i vårdföretagen blir utan jobb. För oss som förordar offentlig vård fördelad efter behov är det självklart att de kvinnor som minskas ner i vårdföretagen skall ha plats i den offentliga vården och fler än nu. Det är väl känt att personaltätheten är lägre inom privat vård. De pengar som idag försvinner eller gör de rika ännu rikare skulle ju kunna användas till mer personal och bättre villkor så att fler stannar kvar, ökar professionalitet och därmed verklig kvalitet inom vården, skolan och omsorgen.

Mariann Norell (V)

https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/hp-l%C3%A4saren/skattebetalarna-f%C3%B6rlorar-p%C3%A5-vinsterna-i-v%C3%A4lf%C3%A4rden-1.4146488

Kopiera länk