20170302 Tania Bengtsson angående Steningeskolan

Artikel i HP 2 mars 2017

Barn- och ungdomsnämndens majoritet vill fullfölja bygget av en ny skola i Steninge, trots att elevunderlaget bara beräknas till 50–75 barn i årskurserna F–3. Under kommunfullmäktiges möte fick två politiker ta emot kängor från Liberalerna för hur de har röstat i frågan.

Per Carlsson (L) tycker att Sverigedemokraten Anton Nilsson har gått emot sitt eget parti i frågan.

– Den här skolan finns klart och tydligt inte med i Socialdemokraternas budget som ditt parti ställde sig bakom, påpekar Carlsson.

Han undrar varför Nilsson i februari i år röstade för byggandet av en skola i Steninge i barn- och ungdomsnämnden.

– Vi gjorde en samlad bedömning. Vissa förslag från sossarnas sida är bättre än Alliansens förslag. Därför röstade vi för sossarnas budget, men i frågan om Steningeskolan tycker jag att Alliansen har en bättre ståndpunkt, svarar Anton Nilsson.

– Ert primära syfte var egentligen att skapa oreda, replikerar Per Carlsson.

Tania Bengtsson i talarstolen
Tania Bengtsson,
gruppledare i kommunfullmäktige

Suzanne Åkerlund (L) riktar sig till gruppledare Tania Bengtsson (V) med samma frågeställning.

Åkerlund hänvisar till att Vänsterpartiet röstat för Socialdemokraternas budget, men att en ledamot i barn- och ungdomsnämnden ändå röstat för Steningeskolan.

– Det här är ingen lekstuga, utan en kommun som ska skötas. När man aktivt har röstat för en budget är det klädsamt att man håller sig till innehållet i den, säger Suzanne Åkerlund.

– Att Vänsterpartiet är för en skola i Steninge är ingen hemlighet och vi hade med det i vår egen budget. Om det skulle komma ett förslag om Steninge hade vi bestämt sedan tidigare att vi skulle fortsätta stödja en ny skola där, menar Bengtsson.

Åkerlund har tidigare framfört att hon är kritisk till en liten skola i Steninge och tycker att kommunen i stället borde bygga för 200 elever.

– I Femklöverns budget fanns en ny Steningeskola med, men sedan valde ni att rösta annorlunda. Det är exakt samma sak, svarar Tania Bengtsson.

Isabel Bark, Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/pajkastning-i-debatt-om-steningeskolan-1.4178458

Kopiera länk