20170424 Testa att sänka arbetstiden i Halmstad

Debatt HP 24/4. Vänsterpartiet har länge gått i täten för en arbetstidsförkortning, för ett hållbart arbetsliv för fler. Detta en feministisk reform, som också skapar fler arbetstillfällen.

Den senaste tiden har flera försök med kortare arbetstid med bibehållen lön startats runt om i Sverige, där det mest kända är det nyss avslutade försöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Försöket visar på positiva resultat. Det handlar om friskare och piggare personal, nöjdare äldre och något minskade sjukskrivningar, medan utvecklingen i övriga Göteborg gått åt andra hållet med ökande sjuktal. Samtidigt har fler fått arbete, vilket minskat statens utgifter.

Också i Halmstads kommun fortsätter sjuktalen att vara höga, framförallt i kvinnodominerade sektorer som äldreomsorgen. Många jagar timmar för att få ihop till den heltid man har rätt till, vilket skapar stress. För andra är heltid inte ett alternativ om man ska få ihop liv och ork. Vänsterpartiet har därför lagt en motion om försök med sänkt arbetstid, med bibehållen lön, i delar av äldreomsorgen. Med hjälp av högskolan ska detta följas upp innan vidare beslut.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner. Det tål att upprepas. Trots detta påstår den borgerliga majoriteten att vi inte har råd. De vill avslå vår motion med argument som att sex timmars arbetsdag skulle kosta hemvårdsförvaltningen för mycket om det infördes, trots att det vi föreslår är ett försök som ska finansieras av kommunens eget kapital och inte belasta nämnden.

Vår fråga är istället hur vi inte har råd att satsa på personalen? Hur kan vi inte med alla medel bekämpa ohälsa och försöka göra undersköterskeyrket attraktivt för fler?

Samtidigt som Halmstads kommun säger sig arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, söker färre unga till vård- och omsorgsprogrammet. Det är inte bara låga löner som avskräcker, det handlar också om att kunna se ett hållbart arbetsliv framför sig. En kortare heltidsnorm kan vara en del av ett sådant arbetsliv.

Att hänvisa till att olika pågående projekt är inte nog, då vi inte sett effekterna av dessa i tillräcklig utsträckning. Det är inte heller ett argument att avslå vår motion. Den borde i stället ses som ännu ett alternativ.

Vänsterpartiets motion stöds av de fackliga organisationerna. Det kan vara på plats att påminna om att dessa representerar de som arbetar. Att inte ta hänsyn till deras expertis är talande. Det är dags att lyssna på de som arbetar och börja omfördela resurser i en av Sveriges rikaste kommuner.

Tania Bengtsson (V),
gruppledare

Reino Renkert (V),
ledamot hemvårdsnämnden

https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/testa-att-sänka-arbetstiden-i-halmstad-1.4248447

Kopiera länk