20170509 Kommunen sätter sig i knät på privata företag

Insändare HP den 9 maj.

Återigen sätter sig Halmstads kommun i knät på privata vinstdrivande företag. 2022 planeras för ännu ett privat särskilt boende i Fyllinge. Kommunen har inte sedan LOV infördes haft kontroll över etableringen av nya särskilda boenden, utan att man lämnat över ansvaret till privata vinstdrivande företag.

200(5)6, medan kommunen fortfarande styrdes av en rödgrön majoritet, sålde kommunen sina äldrefastigheter. Meningen var att intäkterna av försäljningen skulle gå till att renovera och bygga nytt. När den borgerliga regimen sedan tog över övergav man snabbt dessa tankar.
Det har lett till att Eldsberga, Getinge och Patrikshill har hamnat i strykklassen. Intäkterna av försäljningen lades i kommunens skattkista och man har i stället låtit det privata vinstintresset styra var nya särskilda boenden etableras. Särskilt flagrant är hur de särskilda boendena hanterats politiskt. En politisk majoritet i kommunfullmäktige har beslutat att det även i framtiden ska finnas särskilda boenden i Getinge, Eldsberga och på Patrikshill.

I stället för att respektera detta demokratiskt fattade beslut ingår femklövern nu ett avtal med de två avhoppade SPI-representanterna och numera politiska vildarna i kommunfullmäktige, om att lägga ner nämnda boenden.

Man kan undra över vad kommunen har lovat Attendo eftersom man månar om att fylla platserna där.

Redan innan fattade beslut i kommunfullmäktige tömmer man äldreboendet Almgården i Getinge. Nissastrand skall tömmas till förmån för LSS-boende och Patrikshills dagar är räknade. Detta sker med hjälp av vildarna i Kommunfullmäktige. LOVen är boven.

Reino Renkert (V),
ledamot i hemvårdsnämnden

Anders Löfgren (V),
ledamot i Halmstads pensionärsråd

https://www.hallandsposten.se/åsikter/hp-läsaren/kommunen-sätter-sig-i-knät-på-privata-företag-1.4272340

Kopiera länk