20170525 Mariann Norell (V) positiv till att HFAB ska vara ledande aktör på bostadsmarknaden

Nyhetsartikel Hallandsposten 25 maj 2017: ”Krav på höjd vinst för HFAB”

Femklövern vill höja vinstkravet på det kommunala bostadsbolaget HFAB. I sitt budgetförslag skriver den borgerliga alliansen att HFAB-s resultat före finansiella kostnader ska uppgå till lägst 4,5 procent 2021. I dag är motsvarande resultatkrav lägst fyra procent.

I diskussionerna kring avkastningskravet har det funnits betydligt högre vinstkrav, upp emot 7 procent, vilket har oroat styrelsen för HFAB.

– Vi har haft en fördjupad diskussion tillsammans med HFAB och kommit fram till att det är väldigt angeläget att bolaget kan fortsätta att bidra till en hög bostadsproduktion och göra nödvändiga underhållsinsatser i sitt bestånd, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

HFAB nu får tid på sig fram till 2021 för att skapa förutsättningar för att höja resultatnivån.

Samtidigt slopas den tidigare begränsningen av HFAB-s marknadsandel till mellan 50 och 65 procent. I bolagets ägardirektiv förtydligas i stället att HFAB ska vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad.

– Skrivningen att HFAB ska vara ledande på bostadsmarknaden ger en större flexibilitet, säger han.

Vänsterpartiets ledamot i bostadsbolagets styrelse, Mariann Norell, är i stort sett nöjd med förslaget.

– Utan en fastslagen marknadsandel blir HFAB friare att bygga. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit just formuleringen ”en ledande aktör på bostadsmarknaden” och jag är glad att Femklövern tagit till sig det och har en positiv uppfattning om HFAB-s roll.

– Vi tycker att man ska sänka avkastningskravet, men en höjning till 4,5 procent är åtminstone bättre än de sju procent som diskuterats. Och det är bra att höjningen dröjer till 2021 då hinner det förhoppningsvis blåsa nya politiska vindar, säger hon.

Anna-Karin Forsberg, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/krav-p%C3%A5-h%C3%B6jd-vinst-f%C3%B6r-hfab-1.4288168

Kopiera länk