20170530 Vänsterns budget 800 miljoner större än Femklöverns

Artikel i HP den 30 maj.

Budgetförslaget, som Vänsterpartiet presenterade på tisdagen, omfattar åren 2018–2020.

Tania och Mariann
Mariann Norell och Tania Bengtsson

– Vi menar också att våra satsningar, bland annat på sociala fonder, kommer att betala sig i minskade kostnader för bland annat ekonomiskt bistånd och stöd till barn och unga på lång sikt, säger Tania Bengtsson, gruppledare i fullmäktige för Vänstern.

En kostnadskrävande jämlikhetsreform, som samtidigt är en miljösatsning, är gratis kollektivtrafik för alla upp till 19 år samt införande av ”högkostnadsskydd” i form av ett 1 000-kronorskort.

– Vi vill att hela kommunen ska leva. Om kollektivtrafiken byggs ut och blir billigare måste man inte ha två bilar för att kunna bo i exempelvis Trönninge eller Slättåkra. Det främjar även minskad segregation, säger Tania Bengtsson.

Biltrafiken däremot ska minska och därför vill Vänstern halvera investeringen i Södra infarten. I stället ska bussgatorna byggas ut liksom cykelstråk i hela kommunen.

Partiet vill värna småskolorna i hela kommunen och förespråkar att skolorna i Slättåkra och Holm öppnas igen.

– Dessutom är det på tiden att Andersberg får en F-6-skola och slipper paviljongerna som stått där i 30 år eller mer. De är en skam, säger Tania Bengtsson.

De sociala fonderna, som kostar 105 miljoner kronor, ska bland annat användas till ett försök med sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen och socialförvaltningen.

– Särskilt de som jobbar med barn och unga har en mycket ansträngd arbetssituation, säger Mariann Norell, vice gruppledare i fullmäktige.

Vänsterns budgetförslag saknar helt de besparingar som finns i både Femklöverns och Socialdemokraternas budgetar.

– Sedan 2004 har kommunen haft ett sammanlagt överskott på 2,8 miljarder som lagts till det egna kapitalet. Vi vill använda en del av de pengarna. Om det behövs får vi höja skatten med 50 öre i slutet av perioden, säger Mariann Norell.

Anna-Karin Forsberg, Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/vänsterns-budget-800-miljoner-större-än-femklöverns-1.4312941

Kopiera länk