20170908 En attack på redan marginaliserade

Insändare HP den 8 september

Tiggeri. Moderaterna och Liberalerna i Vellinge vill införa tiggeriförbud. Kort efter stämmer Moderaterna på riksnivå in om ett nationellt tiggeriförbud med SD bakom sig – föga förvånande.

Kim Ljungcrantz
Kim Ljungcrantz

Detta kan enbart ses som en attack på redan marginaliserade människor och som bara tar till den sista utvägen för att överleva i samhället – när alla andra sociala skyddsnät berövats dem.

Borgerlig politik har aldrig varit ämnad att tjäna alla människors behov, utan endast ett fåtal. Ett tiggeriförbud är därför ett sätt att vilja gömma undan en utsatthet de själva är med och skapar – detta är rent klassförakt.

Forskning och studier visar dessutom att tiggeriförbud bara skulle förvärra tiggarnas situation, öka deras utsatthet och att intoleransen mot dem skulle öka. När ett förbud dessutom riktar sig mot denna speciellt utsatta grupp – främst bestående av romer från Bulgarien och Rumänien – så sker en hel del inskränkningar i en rad grundläggande fri- och rättigheter för den gruppen.

Motivet bakom förbudet handlar därför uteslutande om människoförakt, klassförakt, rasism och antiziganism.

– Fattigdom är symptomet, systemet är problemet!

Kim Ljungcrantz,

Vänsterpartiet i Halmstad

https://www.hallandsposten.se/åsikter/hp-läsaren/en-attack-på-redan-marginaliserade-1.4612291

Kopiera länk