20170913 Driv vuxenutbildningen i egen regi

Insändare Hallandsposten 13 september

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om hur Vuxenutbildningen skall organiseras de närmaste åren. Nämnden beslutade att en del skall läggas ut på entreprenad. Vänsterpartiet är emot detta.

Anders Lövgren
Anders Lövgren
Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
anders.lovgren@vansterpartiet.stagespace.se

Vi i Vänsterpartiet vill ge medborgarna en kvalificerad utbildning där alla pengar som fullmäktige beslutat om skall läggas på utbildning och inte till vinster i privata bolag.

Om vi lägger ut på entreprenad måste vi kolla upp att de andra utbildarna följer de avtal vi satt upp…här läcker det pengar som inte går till utbildning.

Om vi lägger ut på entreprenad måste vi prata med andra utbildare som naturligtvis driver sitt företag…De måste gå med vinst…här läcker det pengar som inte går till utbildning?

Vuxenutbildningen är i sig redan en stor enhet och även om vi driver all utbildning själv är det svårt att prata med varandra, när vi nu har andra aktörer blir det ännu svårare att prata med varandra eftersom vi utgår ifrån helt olika perspektiv. Vänsterpartiet vill att vi i stället att lägger mer kraft på att öka samarbetet med de kommunala gymnasieskolorna.

Vänsterpartiet vill att vi arbetar för att utveckla en modell där vi sköter all utbildning själv, att vi ökar samarbetet med de andra kommunerna i Halland och Region Halland. Att inte det läcker pengar, utan att alla pengar går till utbildning.

Anders Lövgren

Ersättare för Vänsterpartiet i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

https://www.hallandsposten.se/åsikter/hp-läsaren/driv-vuxenutbildningen-i-egen-regi-1.4627502 

Kopiera länk