20170926 Öka tryggheten för ensamma ungdomarna

Debatt HP 26/9. I mars skrev Vänsterpartiet Halmstad en motion om att kommunen ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande flyktingar som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft, och att låta de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Halmstad och fortsätta sin skolgång.

För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitiken som råder, och som är ett avsteg från den solidariska politik som Sverige tidigare stod för. Vi är inte ensamma om detta. I Halmstad, precis som i resten av landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande det stöd och den trygghet de behöver.

Mycket har hänt sedan vi skrev vår motion. Glädjande nog har Vänsterpartiet på riksplan i förhandlingar med regeringen varit med och drivit fram 585 miljoner kronor under 2017–18 för att ge kommunerna ekonomisk möjlighet att låta de ensamkommande, som fyller 18 år, få bo kvar. I Halmstad, som är en av Sveriges absolut rikaste kommuner, menar vi att det ekonomiska argumentet egentligen inte håller, oavsett statliga pengar eller ej. Framförallt inte i frågor som handlar om människovärde och social hållbarhet.

Nu handlar det dock om att ta fram lösningar, och om att låta de resurser som tilldelas Halmstad, komma till användning på ett så bra sätt som möjligt. Lösningar där de unga ensamkommandes trygghet står i centrum. Vänsterpartiet har, precis som övriga partier, kontaktats av representanter från civilsamhället, som undrar vad händer nu? Hur tänker kommunen? Vad tänker de olika partierna? Det undrar vi med. Hittills har det varit tyst.

19/9 läser vi dessutom i HP om att det minskade antalet ensamkommande leder till att HVB-hem stänger och personal flyttas om. Här skulle det kunna finnas möjlighet för dem som fyller 18 år att få bo kvar. I andra kommuner skrivs IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med organisationer i civilsamhället och man kan tänka sig fadderhem. I skrivelsen från representanter från civilsamhället erbjuder sig dessa att bidra och diskutera lösningar. För Vänsterpartiet är det självklart att lyssna på de gode män, lärare, kuratorer och präster som varje dag i sitt arbete, eller som familjehem, möter unga ensamkommande i deras vardag.

Vänsterpartiet kräver att Halmstads kommun genast fryser omflyttningar av unga ensamkommande som fyller 18 år, och börjar diskutera och genomföra lösningar där de ungas trygghet är i fokus.

Tania Bengtsson, gruppledare (V)
Kim Ljungcrantz, ersättare socialnämnden (V)
Reza Sultani, medlem i (V)

https://www.hallandsposten.se/åsikter/debatt/öka-tryggheten-för-ensamma-ungdomarna-1.4670676

Kopiera länk