20170928 Valmaskineriet har börjat rassla i gång

Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén, ordförande i Vänsterpartiet Halmstad
daniel.nilsson-broden@vansterpartiet.stagespace.se

Utdrag ur artikel i HP den 28 september.

Även Vänsterpartiet i Halmstad noterar en ökning av antalet medlemmar.

– Vi har haft en nettoökning med 5 personer jämfört med hur det har varit under stora delar av 2017, då vi legat konstant på ca 84 personer, säger Daniel Nilsson Brodén, ordförande i Vänsterpartiet i Halmstad.

Partiet har nyligen haft ett öppet möte kring vilka frågor allmänhet och medlemmar vill att man ska driva inför nästa års val.

– Vi har också haft en öppen digital förslagslåda på vår hemsida. Där har alla kunnat lämna förslag, säger Daniel Nilsson Brodén.
– Trots att valberedningen redan har påbörjat sitt arbete är det är gott om tid kvar till valet för den som vill engagera sig.
I februari fattar årsmötet beslut om namnen på kommunlistan.


Anna-Karin Forsberg
, Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/valmaskineriet-har-börjat-rassla-i-gång-1.4676617

Kopiera länk