20171006 Vänsterpartiet gör skillnad för allt fler

Debatt HP 6/10.

Aldrig förr har Vänsterpartiet haft så stort inflytande över statsbudgeten som för 2018. Vi har drivit igenom jämlikhetsreformer för närmare 12 miljarder kronor. Vår utgångspunkt har varit hur vi gör livet bättre för vanligt folk. För dig och mig. Därför sänker vi skatten för oss som är med i facket, därför höjer vi studiebidraget för dig som pluggar på universitet och högskola och därför inför vi möjlighet till lån för dig som är arbetslös och behöver körkort.

Trots att vi har drivit igenom fina reformer som gör livet bättre för vanligt folk lever vi i ett ojämlikt samhälle. För den ensamstående föräldern som kämpar för att vardagen ska gå ihop kan ett par nya vinterstövlar till barnen bli en oöverstiglig utgift. Samtidigt kan andra fundera på om de ska köpa en ny Porsche. Så ojämlikt är vårt gemensamma samhälle. Därför ser vi i Vänsterpartiet till att regeringen nu höjer underhållstödet, inför möjlighet till avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet och avgiftsfri simundervisning för sexåringar. På lokal nivå kompletterar vi det vi har fått igenom på nationell nivå, till exempel genom vårt förslag på satsningar för avgiftsfri kollektivtrafik för unga året runt, som vi kommer fortsätta driva i Halmstad.

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många partier som pratar om jämlikhet, vilket är bra. Ord måste dock följas av handling. Samtidigt som högern pratar om jämlikhet föreslår de att sänka människors löner och höja deras hyror. Samtidigt som Socialdemokraterna pratar om jämlikhet vill de behålla ett skattesystem som gynnar de rika. En sådan politik gör inte Sverige mer jämlikt. I stället trasas samhället sönder av ökande klyftor.

När högern och Socialdemokraterna envist för en politik som fortsätter gynna de rika är Vänsterpartiet garanten för en mer jämlik politik, som ökar vanliga människors inkomster och förbättrar vår välfärd. En av de satsningar vi har drivit igenom är 4,7 miljarder kronor på en bättre och mer tillgänglig vård. Sveriges och Hallands invånare förtjänar en vård där den gravida kvinnan inte behöver oroa sig för sin förlossning och där den unga killen som mår psykiskt dåligt får snabb hjälp.

Anledningen till att vi har fått igenom så mycket handlar om att vi har viljan. Vi har både visionerna om ett mer jämlikt samhälle och de konkreta förslagen för att nå dit. Det ger resultat.

Daniel Nilsson Brodén (V),

ordförande Vänsterpartiet i Halmstad

https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/v%C3%A4nsterpartiet-g%C3%B6r-skillnad-f%C3%B6r-allt-fler-1.4704512

Kopiera länk