20171010 Havsvatten i Halmstad Arena

Artikel i HP angående vår motion om havsvatten i badhus:

I våras väckte Vänsterpartiet frågan om det skulle vara möjligt att använda havsvatten på Arenabadet i ett försök att spara in på dricksvattnet. Partiet föreslog i en motion att saken skulle utredas.

Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till berörda nämnder för att få deras syn på saken. Och nu har deras yttranden trillat in.

Laholmsbuktens va gör ingen djupdykning i själva frågeställningen utan politikerna i nämnden meddelar i ett kort svar att de är positiva till att möjligheten ses över. De påpekar också att förvaltningen har uppmanat alla verksamheter i Halmstads och Laholms kommuner att försöka minska förbrukningen av dricksvatten.

Miljönämnden vill å sin sida att kommunen först tittar på vad en sådan omställning får för konsekvenser för miljön och för badgästerna.

Vattnet måste hålla en god kvalité, anläggningen ska klara av att ta emot och rena havsvatten och man måste också titta på hur havsvattnet ska transporteras till badhuset samt hur Nissan påverkas eftersom vatten från anläggningen leds ut i ån, påpekar nämnden.

– Om de utreder och klarar av att infria detta så kan det fungera, även om det handlar om stora investeringar. Utifrån rådande vattensituation är det positivt att kunna använda något annat än dricksvatten i bassängerna, säger ordförande Svein Henriksen (MP).

Teknik- och fritidsnämnden är den instans som är mest negativ och vill att motionen avslås.

– Det är inte av illvilja. Idén är intressant, det är bara det att den får en massa andra konsekvenser, säger ordförande Lars Püss (M).

Den mängd klorid som finns i havsvatten skulle göra att både rör och ventiler i nuvarande system rostar, påpekar nämnden som uppskattar att det skulle kosta omkring fem miljoner att anpassa bassänger, maskiner och annan utrustning.

Samtidigt flaggar politikerna för att det finns en risk för merkostnader eftersom anläggningen trots allt inte är byggd för att klara havsvatten. De ser också en risk att badvattnets kvalité blir sämre och delar miljönämndens tankar kring att havsvattnet måste transporteras.

Enligt yttrandet har förvaltningen dessutom varit i kontakt med andra orter, bland annat Ystad och Falkenberg, som i dag använder havsvatten. I Falkenberg byggdes anläggningen nära havet i syfte att kunna använda just havsvatten och i Ystad är man på väg att överge konceptet på grund av att rören börjat rosta.

Cecilia Welin, Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/havsvatten-i-badhus-kostar-flera-miljoner-1.4705667

Kopiera länk