20171025 V frågade om planer för kommunhus

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 25 oktober 2017 

Vad har kommunen för planer för kommunalhuset i Eldsberga som står och förfaller och medborgarhuset i Getinge?

Den frågan riktade Mariann Norell (V) till Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, i samband med tisdagens fullmäktige.

– I översiktsplanen listar vi våra olika tätorter och samhällsbyggnadskontorets uppgift är att värna dem och beakta dem, påpekade hon.

Svaret blev att det pågår ett större detaljplanearbete för Eldsberga där kommunalhuset ingår.

– Syftet är att öka användningen av huset och ett av förslagen är att göra om det till trygghetsboende, uppgav Jenny Axelsson.

Däremot finns det i nuläget inga planer för medborgarhuset i Getinge som kommunen också äger.

– Vi har för tillfället inget beslut om hur huset ska användas. Och vi har ingen brist på lokaler i Getinge just nu, blev svaret från Jenny Axelsson.

Cecilia Welin, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/v-fr%C3%A5gade-om-planer-f%C3%B6r-kommunhus-1.4765009

Kopiera länk