20171109 V vill att 18-åriga asylsökande får stanna

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 9 november 2017

Vänsterpartiet går armkrok med det nätverk som vill att 18-åriga asylsökande får stanna i kommunen. Partiet har flera gånger agerat i frågan.

HP berättade nyligen om det nätverk som kämpar för att stoppa omflyttningar av ensamkommande och som har startat ett upprop på facebook.

Även Vänsterpartiet har kämpat för denna grupp. I samband med kommunfullmäktiges senaste möte påpekade Tania Bengtsson (V) vikten av att kommunen jobbar för att ensamkommande som fyllt 18 år och som befinner sig i asylprocess ska få i kommunen.

Partiet gjorde även ett uttalande i september med krav om att omflyttningar av ensamkommande som fyller 18 år stoppas.

I våras skrev partiet dessutom en motion med förslag om att kommunen ska behålla ansvaret för de ensamkommande som fått sin ålder uppskriven tills besluten vinner laga kraft. Partiet ville också att de som fyller 18 år under asylprocessen får bo kvar i Halmstad och fortsätta sin skolgång.

– Vår motion är ute på remiss nu, det här är en otroligt viktig fråga, uppger Daniel Nilsson Brodén, ordförande i Vänsterpartiet Halmstad.

Cecilia Welin, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/v-vill-att-18-%C3%A5riga-asyls%C3%B6kande-f%C3%A5r-stanna-1.4812329

Kopiera länk