20171204 Vi har allt att vinna på öppna nämndsmöten

Insändare i Hallandsposten den 4 december 2017

Jag sitter och lyssnar på närradiosändningen från kommunfullmäktige (2017-11-28) i Halmstad. Jag blir förtvivlad när jag hör hur man resonerar.

Vänsterpartiet har lagt en motion om så kallade öppna nämndsmöten enligt Göteborgsmodell. Jag kommer själv från Göteborg och jag har suttit just i nämnder som har varit öppna för allmänheten. Och jag har endast positiva erfarenheter.

Ett exempel från Göteborg och en stadsdelsnämnd. Vi fick sätta in extra stolar i vårt sammanträdesrum för allmänheten. Ibland kom många intresserade och ibland kom ingen. Det berodde så klart på dagordningen. Vi började med att gå igenom dagordningen och allmänheten hade då rätt att både fråga och lägga sig i. Alla fick hålla sig till dagordningen. Vi lyssnade och det blev en debatt mellan allmänhet och politiker. Sedan var det en bensträckare. Och efter det tog själva nämndmötet vid. Och då hade allmänheten ingen rätt att delta utan då blev dom endast lyssnare. Dom hade ju redan haft möjlighet att fråga och lägga fram sina åsikter och försöka påverka oss.

Vid ett tillfälle fick vi ta en något längre bensträckare för vi politiker var tvungna att diskutera det som åhörarna hade bidragit med i åsikter och beslutet i nämnden blev en annan än den som var tänkt innan mötet. Det händer i en nämnd att man har ärenden där det råder sekretess. Då lägger man sådana ärenden sist på dagordningen och både allmänhet och fackliga representanter får lämna sammanträdesrummet. Så är det ju alltid och inget konstigt med det. Hur enkelt som helst.

I Halmstad anser man att vi inte har råd att införa denna ordning. Och då befinner vi oss i en av landets rikaste kommuner. Men vad är det som kostar undrar jag då? Och vad har man att dölja? En bra sak åstadkommer vi. Debatten och språket blir betydligt mer hyfsad än det är idag. Och politiker blir inte en konstig ras som folk tror utan helt vanligt folk.

Vi har allt att vinna och det borde ni politiker i Halmstad tänka på.

Carina Rosshed Renkert

https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/hp-l%C3%A4saren/vi-har-allt-att-vinna-p%C3%A5-%C3%B6ppna-n%C3%A4mndsm%C3%B6ten-1.4891565

Kopiera länk