20171411 – V och S vill se över tomträttssystemet

Artikel i HP, den 14 november 2017

Det är inte rimligt att chock­höja tomträttshyrorna för villaägare vart tionde eller tjugonde år. Det menar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

– Vi tycker att det är förfärligt. I kommunens ansvar för bostadsförsörjningen måste det ingå att människor som bor här inte drabbas på ett fullständigt orimligt sätt, säger kommunfullmäktigeleda­moten Mariann Norell (V).
– Tomträtter är jättebra, men de långa avtalen får konsekvenser. Vi vill titta på detta så att man indexerar varje år, säger kommunrådet Anders Rosén (S).
Hur ser du på att en familj kan få en hyreshöjning på över 600 procent?
– Vårt förslag är att se till så att det inte blir de här stora kasten. Däremot har konsumenten skrivit på ett avtal.

Roséns partikamrat Bertil Andersson (S) vill också undersöka om det går att fördela höjningarna av tomthyran jämnare över tid.
– Jag har inte fått svar från tjänstemännen om det här med indexering är möjligt enligt lag och vågar därför inte ge några besked. Om man höjer lite varje år så blir det inte de här chockhöjningarna.

Ett avtal mellan Halmstads kommun och tomträttsinnehavare sträcker sig ofta på tio eller tjugo år. Eftersom marktaxeringsvärdet för en tomt kan förändras markant på tio år, riskerar höjningen att bli mycket hög.
Som HP skrev i går fick villaägaren Jenny Johannesson på Mickedala en hyreshöjning på över 640 procent. Vissa kommuner har infört ett tak som sätter stopp för höga tomträttshyror, men det är inte ett lagkrav.

Mariann Norell, vice gruppledare
Mariann Norell, vice gruppledare

– När det 1997 beslutades hur man skulle beräkna tomträttsavgälderna så visste nog ingen att det kunde bli så här höga marknadsvärden. Nu med facit i hand tycker jag att det är självklart att man sätter ett tak, säger Mariann Norell.
Vänsterpartiet har skrivit förslag om att all mark för bostäder borde upplåtas med tomträtt i Halmstad.
– Tanken är att göra det möjligt för fler att bo i villa utan att behöva ta höga lån. Om man har en generellt låg kostnad för tomträttsavgälden som gäller för alla så är det inte heller någon som missgynnas, menar Norell.

Tomträttsavgälden styrs av hur mycket kommunen låter mark­taxeringsvärdet slå igenom.
– Det är klart att det påverkar mycket, men det gör också att man får mer för huset om man säljer det, menar Anders Rosén.
Halmstad har ett av landets högsta friköpspriser för villor med kommunal tomträtt, eftersom priserna beräknas utifrån marktaxeringsvärdet.
– Det är marknaden som styr detta. Det är populärt att bo i Halmstad, svarar Anders Rosén.
– Jag hoppas att det går att se över friköpspriserna, att man inte behöver ha så stor andel av marknadspriset, menar Mariann Norell.

En statlig utredning, som har föreslagit ett tak för tomträttshyrorna, ligger nu på justitie- och inrikesministern Morgan Johanssons bord. Utredningen föreslår även att tomträttshyrorna ska förändras varje år i stället för att ligga still i tio eller tjugo år.

Isabel Bark, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/v-och-s-vill-se-%C3%B6ver-tomtr%C3%A4ttssystemet-1.4828469

Kopiera länk