20180223 Krav på nytt beslut om ensamkommande

Nyhetsartikel i HP den 23 februari 2018

Vänsterpartiet vill att socialnämnden omprövar beslutet att inte använda statliga bidrag till att hjälpa ensamkommande som överklagat att bo kvar. – Med bidrag till frivilliga familjehem räcker pengarna till många, säger Tania Bengtsson.

I november beslutade socialnämnden att de ensamkommande som fyller 18 år, eller blir uppskrivna till 18 år, innan de fått ett första asylbeslut ska få bo kvar i kommunens boenden. Enligt beslutet ska pengarna som kommunen fått i specifikt bidrag till detta användas.
HP intervjuade efter beslutet gode män som förklarade det som verkningslöst. De pekade på att det knappt omfattar någon, eftersom nästan alla ensamkommande i den åldern som behöver bostad redan fått avslag på sin första asylansökan – och nu väntar på att få sin överklagan prövad.
– Eftersom de är kvar i asyl- processen anser vi att statsbidraget borde användas till att hjälpa dem, säger Tania Bengtsson (V).

Bente Rosenberg, som är god man, bedömer att det kan finnas uppåt 150 ensamkommande som berörs i Halmstads kommun. Hon räknar med cirka 80 på Spenshult, omkring 30 på asylboendet på Vallås som stänger i slutet av mars, ett dussin på Vidablick i Oskarström plus ett antal i olika familjehem.
– Socialnämndens ordförande Ella Kardemark har sagt att de statliga pengarna inte räcker till alla dem, men hon utgår då från kostnaderna på ett HVB-hem, säger Tania Bengtsson.
– Men gör man i stället som i grannkommunen Laholm räcker de 4,8 miljonerna som Halmstad fått av staten långt, menar Bente Rosenberg.

Hon förklarar att man där har en projektanställd som håller kontakt med familjer som vill ställa upp.
– De som låter en ensamkommande bo hos sig får 1 000 kronor i månaden i matbidrag. Sedan kontrolleras närvaron i skolan, plus att det görs drogtester.

Bente Rosenberg berättar om en ensamkommande som i förra veckan tvingades flytta till Piteå. Och härom dagen skulle en kille som hon hjälpt tvingas flytta till Vänersborg – men nu får han bo hemma hos Tania Bengtsson.

– Han är kurd och har varit här sedan september 2015. Tänk så mycket Sverige har satsat på honom hittills och vilken bra arbetskraft han kan bli som vuxen, säger Tania Bengtsson.
– Enligt sitt id-kort är han 17,5 år. Enligt knäröntgen är han också under 18, men inte enligt tandröntgen, säger Bente Rosenberg.
– Jag hoppas nu att Miljöpartiet tar sitt förnuft till fånga i socialnämnden, säger Tania Bengtsson och hänvisar till att regeringen faktiskt föreslagit att alla som kom under 2015 ska få stanna.

Anders Holmer, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/krav-p%C3%A5-nytt-beslut-om-ensamkommande-1.5222833

Kopiera länk