20180305 Halmstad byggs bättre med en annan politik

Debattartikel i Hallandsposten, den 5 mars 2018

Bristen på bostäder i Halmstad leder till att många som får jobb här tvingas bosätta sig i grannkommunerna och pendla, skriver Mariann Norell, Vänsterpartiet Halmstad.

Text på grön bakgrund. Skissat lägenhetshus i övre högra hörnet. Logotyp i nedre högra hörnet. Bildtext: Halmstad byggs bättre med en annan politik. Halmstad behöver fler bostäder med rimliga hyror. HFAB kan bygga mer och med lägre hyror i nyproduktionen om den politiska viljan finns. Mariann Norell (V)

Halmstad växer. HP redovisar SCB:s siffror över folkmängdsförändringarna under 2017 (22/2). Halmstad hade ett födelseöverskott på 194 personer och flyttningsöverskott på 973 personer. Vid en närmare analys visar det sig att hela flyttningsöverskottet förklaras av inflyttning från utlandet. Flyttningsutbytet med andra kommuner i Sverige var däremot negativt, minus 24 personer.

Carl Fredrik Graf tror att Halmstad är attraktivt för inflyttande beroende på en bred arbetsmarknad och väl fungerande service. Frågan är hur många av de som flyttat hit från utlandet som har valt Halmstad? Och varför är utflyttningarna till övriga Sverige fler än inflyttningarna? En restriktiv och inhuman asylpolitik gör att färre kommer att flytta hit från utlandet. Graf nämner inte att det finns ett stort eftersatt behov av bostäder i Halmstad. Han nämner inte heller att Laholm och Varberg har betydande inrikes flyttningsöverskott.

Bristen på bostäder i Halmstad leder till att många som får jobb här tvingas bosätta sig i grannkommunerna och pendla. Bostadsbristen gör det alltför dyrt att bo här. Då missar kommunen de skatteintäkter som ska finansiera välfärd och skola och bygget av en större kommun. Risken finns att fler behöver flytta till andra kommuner där det finns bostäder till rimlig kostnad. Det byggs, men inte tillräckligt. Den marknad Graf i stort sett helt litat till i sin bostadspolitik satsar helst på höginkomsttagare och människor med kapital. Så kan inte ett jämlikt Halmstad byggas.

Halmstad behöver fler bostäder med rimliga hyror. HFAB kan bygga mer och med lägre hyror i nyproduktionen om den politiska viljan finns. Kommunen kan i samarbete med andra bostadsbyggare ställa krav på lägre hyror och vad man ska bygga. Vi kan upplåta mark för bostäder med tomträtt. Vi kan satsa på fler hyresrätter i hela kommunen. Då kan såväl nya som gamla kommuninvånare få fler valmöjligheter. Bostadspriserna skulle sluta öka. Integrationen skulle ta fart och vi skulle få fler skattebetalare som är med och bidrar till samhällsbygget.

Med bättre analyser och en annan politik byggs Halmstads framtid bättre!

Mariann Norell, Vänsterpartiet Halmstad
Kopiera länk