20180326 Så vill V förbättra situationen i förskolan

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 26 mars 2018.

Daniel Nilsson Brodén
Daniel Nilsson Brodén, ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
daniel.nilsson-broden@vansterpartiet.stagespace.se

I spåren av det nationella upproret #pressatläge, där personal inom förskolan vittnat om den pressade vardag som de upplever, presenterade V under måndagen partiets syn på hur situationen kan förbättras lokalt.

I en motion föreslår man att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ska ta fram ett förslag till en strategisk plan för förskolan, som sträcker sig över en tioårsperiod.

Denna vill partiet ska innehålla en strategi för hur alla avdelningar i Halmstads kommun ska uppnå Skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek inom de tio år som planen gäller. Det handlar om ett tak på femton barn i storbarnsgrupper och tolv i småbarnsgrupper.

– I dag säger det antagna planeringsdirektivet i Halmstads kommun att målet är högst 17,4 barn i genomsnitt. Det finns ingen långsiktig strategi på att sänka detta och det är det vi vill komma åt i den här motionen, säger Daniel Nilsson Brodén (V), ledamot i barn- och ungdomsnämnden och Vänsterpartiets andranamn på kommunlistan.

Partiet önskar också att planen ska bestå av en strategi för hur alla undermåliga och tillfälliga förskolelokaler ska ersättas med permanenta lokaler under tioårsperioden.

Dessutom vill man veta hur kommunen ska gå till väga för att erbjuda alla barn rätt till 30 timmars förskola i veckan, till skillnad från i dag då barn till exempelvis föräldralediga eller arbetslösa föräldrar bara får vara på förskolan i 15 timmar.

Målet ska uppnås under nästkommande mandatperiod, hoppas Vänstern.

– Det här är en rättighetsfråga. Man kan välja att vara där i 15 timmar och man kan välja att vara där längre, upp till 30 timmar. Vi vill inte tvinga någon utan det är vårdnadshavaren som får bestämma, säger Daniel Nilsson Brodén, som inte kan svara på hur mycket det skulle kosta att genomföra innehållet i planen.

– Vi kan inte redovisa det nu. Vi utgår från att det också kommer att ingå i det beslutsunderlag som skickas till fullmäktige.

Emelie Nordh, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/s%C3%A5-vill-v-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-situationen-i-f%C3%B6rskolan-1.5460398

Kopiera länk