20180411 Politiskt bråk om tiggeriet

Nyhetsartikel publicerad i Hallandsposten den 11 april 2018

Frågan om det ska ställas krav på tillstånd för att få tigga på gator och utanför butiker i Halmstad har vållat strid i kommunstyrelsen.

– Jag tappade hakan när jag hörde förslaget från moderaterna, säger Tania Bengtsson (V), ledamot i kommunstyrelsen.

Förbud i praktiken
Hon uppfattar majoritetens beslut som i praktiken ett tiggeriförbud. Det gör även kommunrådet Lovisa Aldrin (L).

– Det är i princip samma sak även om man inte vill säga det. Vi kan inte tänka oss att kränka den yttersta rätt som fattiga människor har att be om pengar från andra, säger hon.

Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet röstade alla emot ett förslag från Moderaterna, med stöd av Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, om att utreda om tiggeri ska jämställas med insamling av pengar, vilket kräver tillstånd från polisen.

Frågan kom upp när de lokala ordningsföreskrifterna skulle revideras.

– Kritikerna drar alltför stora växlar på vad vi beslutade. Vi vill bara att man utreder om tiggeri ska jämställas med annan insamling av pengar på allmän plats som kräver tillstånd, menar kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Polisens yttrande
Han lutar sig mot polisens yttrande över de lokala ordningsföreskrifterna. Där står bland annat att ”det nu mer frekvent förekommer ”tiggeri” på gator och torg samt utanför våra butiker…. Det vi vill komma åt är personerna bakom den enskilde tiggaren. Med möjligheten till att rapportera och avvisa/avlägsna eller tillfälligt omhänderta kommer denna verksamhet inte vara lika intressant längre och på sikt ge ett värdigare liv för många utsatta individer… Dessa regleringar ger oss fler verktyg för detta ändamål.”

Tania Bengtsson tycker att polisens synpunkter visar att de vill ha bort tiggarna och att nya regler i ordningsstadgan kan hjälpa dem.

– Om det förekommer kriminalitet är det polisens sak att beivra detta, säger hon.

Lovisa Aldrin säger att hennes parti säger nej till att tiggare ska söka tillstånd, oavsett vad en utredning kommer fram till.

Sent besked
Oppositionsrådet Rose-Marie Edlund (S) säger att inskränkningar för tiggeri inte är socialdemokratisk politik.

– Vi fick vetskap om förslaget strax före mötet. Eftersom vi inte hunnit diskutera inom partiet gick vi med på att man gör utredningen. Men jag var väldigt tydlig med att vi inte därmed säger ja till tiggeritillstånd.

– Får vår del är det inte aktuellt med någon tillståndsskyldighet. Därför är det onödigt att utreda, säger Ola Nilsson (MP).

– Det är bra att utreda. Det ger oss möjlighet att ta ställning utifrån vad utredningen visar, säger Jenny Axelsson (C).

– Jag lutar mig mot polisens remissvar. Frågan behöver klarläggas. Men jag har inte tagit slutlig ställning, säger Anna-Lena Cumtell (KD)

Sverigedemokraternas ledamot i kommunstyrelsen var inte närvarande vid mötet.

Anna-Karin Forsberg, Journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/politiskt-br%C3%A5k-om-tiggeriet-1.5580721

Kopiera länk