20180523 Eldfängd debatt om sex timmars arbetsdag

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 23 maj 2018

Kvinnofälla eller hälsoreform? Argumenten för och emot Vänsterpartiets förslag om ett begränsat försök med 6 timmars arbetsdag inom hemvårdsförvaltningen spretade åt alla håll när V-motionen debatterades på tisdagskvällen.

– Ett försök under två år inom ett äldreboende och en hemtjänstgrupp skulle kosta 11 miljoner kronor. Det är inte mycket pengar för en kommun som gör 227 miljoner kronor i överskott, sade motionären Tania Bengtsson (V).

Hon hänvisade till lyckade försök i bland annat Svartedalens äldreboende i Göteborg där sjukfrånvaron minskat.

Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell (M) yrkade avslag på motionen med argumentet att forskningen inte är överens om hälsoeffekterna samt att ett fullskaleinförande av sex timmars arbetsdag skulle kosta 115 miljoner kronor och kräva 300 årsarbetare i kommunen.

– Men jag är inte emot förbättringar inom arbetstiden för våra anställda. Vi är på väg att införa modellen arbeta 80 procent, få 90 procent i lön och pensionsinbetalning på 100 procent för våra äldre medarbetare så att de orkar arbeta till pensionen, sade hon.

Lovisa Aldrin (L) väckte viss förvåning när hon talade emot ett sextimmarsförsök med argumentet att det kan bli en kvinnofälla.

– Det finns en oehörd risk att könsrollerna cementeras om kvinnor får mindre tid på arbetet och istället får göra ännu mer av arbetet hemma.

– Med Lovisas logik skulle jämställdheten öka om kvinnor måste jobba 12 timmar om dagen, raljerade Lars El Hayek (S), vars parti stödde motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) tyckte inte det var rimligt att kommunens personal skulle arbeta till klockan 15 och sedan gå hem.

– Jag tror inte att övriga skattebetalare i Halmstad skulle tycka om det.

Detta fick Michael Svensson (S) att gå i taket.

– Den gamla högern gör sig påmind igen. Detta var ett lågvattenmärke. Vakna Jonas Bergman! Det är nutid!

Efter votering beslutade kommunfullmäktiges majoritet att avslå motionen med siffrorna 37-34.

Anna-Karin Forsberg, journalist på Hallandsposten

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/eldf%C3%A4ngd-debatt-om-sex-timmars-arbetsdag-1.6143899

Kopiera länk