20190801 Skynda på hanteringen av beslut om Centrumskolans framtid

Insändare, publicerad i Hallandspostens tryckta upplaga den 1 augusti 2019

För några år sedan fick vi ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden information från tjänstepersonerna om att Centrumskolans verksamhet hade lagts om till följd av ett domslut som hävdade att skolor inte fick bedrivas på det sättet. En tid senare fick vi kännedom om att domslutet var felaktigt. Eftersom tjänstepersonerna inte sa något annat antog jag att undervisningen lades om till hur den hade bedrivits innan. Nu, två år senare, får jag veta via media att föräldrar, elever och personal på skolan har levt i ovisshet kring skolans framtid.

Som förtroendevald med särskilt ansvar för att säkerställa varje barns rätt till utbildning är det beklämmande att en för mig okänd långvarig utredning som lett till stor osäkerhet pågår. Vi i Vänsterpartiet håller helt och hållet med om att en av Sveriges rikaste kommuner inte behöver lägga pengar i vår redan välfyllda skattkista. Det är bättre att lägga dem på att säkerställa en så god undervisning som möjligt för alla Halmstads kommuns barn och unga. Därför vill jag och Cleo Khaldi (V), ersättare i nämnden, att Centrumskolan ska fortsätta på liknande sätt som den gjorde innan domslutet kom för några år sedan.

Samtliga förtroendevalda i Barn- och ungdomsnämnden, förutom ordförande, är fritidspolitiker. Vi har alla en annan huvudsaklig sysselsättning och därför är det tjänstepersonerna som leder och genomför det dagliga arbetet. Det är också dem som har koll på vad nämnden behöver ha information om. Vi är beroende av att tjänstepersonerna ger oss rätt information vid rätt tid. I det här fallet upplever jag att informationen har brustit.

Därför har jag inför nästa nämndssammanträde i augusti begärt att få en förklaring kring vad som har hänt i informationsflödet, hur utredningsprocessen ser ut och när vi bedöms kunna fatta ett beslut i frågan. Vänsterpartiet vill skynda på hanteringen så att den långa väntan på besked snart kan få sitt slut.”

Kopiera länk