Sagt och gjort

Motioner och interpellationer

Vänsterpartiet i Halmstad driver aktivt på för ett mer jämlikt Halmstad – ett Halmstad som fungerar för alla, inte bara några få. Ett viktigt sätt att driva frågor i opposition är genom motioner och interpellationer i kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om alla de motioner och interpellationer vi har lagt under tidigare mandatperioder:

Länk till motioner och interpellationer

Kopiera länk