Alla inlägg: bostäder

”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”

Handlingsprogram för Bostadsförsörjning för Halmstads kommun Programmet antogs i kommunfullmäktige 2017-02-28. Våra förslag antogs inte.  Vänsterpartiet Halmstad anser följande om programmet Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse Detta Handlingsprogram för Bostadsförsörjning borde kallas ”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”. Efter att ha följt processen från KSU och studerat samrådshandlingarna kan man inte annat än bli...
image

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

[su_custom_gallery class=”alignright” source=”media: 2715″ limit=”14″ link=”image” target=”blank” width=”240″ height=”310″ title=”always”] Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun. Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många: Att bygga i trä är mer miljövänligt än...
image

Kommunstyrelsen 2010-02-02

Vid dagens sammanträde fattades beslut om detaljplan för Halmstad 9:158 mfl fastigheter på Sofieberg, Kärleken. Ett stort område skall bebyggas med bostäder, man räknar med ca 200 bostäder och 64 boende för äldre och några gruppbostäder. Det blir en hyggligt stor utbyggnad av Sofieberg som ställer krav på mer förskola,...
image

Kommunstyrelsen 19/1 2010

Återigen ett sammanträde med få ärenden, undrar var politiken tar vägen? Viktigast för Halmstadborna var förmodligen godkännande av planprogram för Bergsgård 1:16 med flera fastigheter Trottaberg-Ranagård. Detta skall bli ett område med utbyggnad av bostäder för drygt 500 hushåll. Området ligger strax öster om Karlstorp utmed gamla Tylösandsvägen och blir...
image

Kommunstyrelsen 1/12-09

Första ärendet handlade om detaljplan för Hulabäck 2:161 och 2:168 m fl i Steninge. Planen avser byggande av bostäder i form av 16 st småhus med exploatör Willa Nordic AB. Jag yrkade återremiss för att planen skulle belysas utifrån behovet av andra bostadsformer som hyresrätt och bostadsrätt. Första ärendet handlade...
image