Alla inlägg: Interpellationer

Interpellation angående ungas fritid

Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist angående ungas fritid. Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande...
image