• Hem
  • Tania Bengtsson...
sida

Tania Bengtssons 1a maj tal 2016

13100867_1362252247134745_1136514920342112439_n
Tania Bengtsson

Vänner och kamrater, firare av första maj,

Det är svårt att hålla tal när det är så mycket man vill säga om staden, kommunen vi lever i. Vårt älskade Halmstad. Staden med dess stadsdelar där klasstillhörighet i så mångt och mycket bestämmer var vi bor och vilka möjligheter vi har. Borgarna kallar det för utanförskap. Jag kallar det för vad det verkligen är; ett klassamhälle.

Vi lever i en delad stad. Vi lever i en kommun där många av oss inte kan bestämma var vi bor, eller om vi alls har en bostad. Vi bor i en kommun där hemlöshet är ett faktum och där det finns giriga människor som utnyttjar människors utsatthet på bostadsmarknaden genom svartkontrakt och ockerhyror. Samtidigt har det de senaste åren byggts för fullt runt om i Halmstad. Det har byggts villor, bostadsrätter och hyreslägenheter med alltför höga hyror för vanligt folk. Den genomsnittliga väntetiden till en lägenhet i HFAB är 8 år. När jag stod här förra året var den siffran 7 år. I HFAB finns en fungerande bostadskö, men vad hjälper det den unge killen från Eldsberga som ska flytta hemifrån för första gången men tvingas bo kvar hos sina föräldrar, eller flyktingfamiljen från Aleppo med fyra barn som bara bott i Sverige ett par år.

Det pratas mycket om bostadsbristen i Halmstad men ord och handling är långt från samma sak. För vad Halmstad behöver är en bostadspolitik som håller ihop, som inte drar isär människor, ställer oss mot varandra eller gör det möjligt för den girige att tjäna pengar. Till och med den borgliga kommun ledningen säger att kommunen måste ta större ansvar men i förslaget till ny bostadspolitik för Halmstad står det att de kommande åren behövs 7-800 bostäder par år, när detta endast skulle behålla status quo. Den verkliga summan snarare är 1000 bostäder. Och det handlar inte bara om summan, det handlar om vad som byggs.

Vänsterpartiet har lagt förslag på att bygga mer och att bygga billigare. För det går ju. Se på Göteborg och Stockholm. Men Halmstad är inte Stockholm eller Göteborg säger förstårsigpåare. Nej förvisso men vår bostadsbrist är densamma. Vi måste ställa krav på marknaden, vilket man gjort i Göteborg, och där flera bostadsföretag nu bygger billigare, vid vattnet i centrala Göteborg, på en plats där vanligt folk aldrig har en chans annars. Vi måste låta vårt kommunala bostadsföretag få mer mark att bygga på och vi måste se över möjligheten att bygga modulhus och på korta bygglov, för bostadsbristen är här och nu, och den kom inte med krigen i världen. Den är här för att man alltför länge låtit marknaden styra och inte människors behov. Hittills har inget annat parti kommit med några större framåtsyftande förslag. Välkomna in i matchen. Låt oss bygga ett Halmstad som håller ihop.

För oss i Vänsterpartiet, för våra väljare, är det hyresrätter de handlar om, hyresrätter i hela Halmstad. Inte bara i staden, utan också i våra mindre tätorter så att fler människor dessutom faktiskt får ett reellt val när det gäller bostadsort.

DSC02677
1 maj 2016

Samtidigt som vi har ett gigntiskt uppdämt behov av hyresrätter, ett stort renoveringsbehov i flera av HFAB:s områden och höga hyror, tar kommunen ut extra pengar ur bolaget och lägger dessa pengar på saker som inte alls har med bostäder att göra. Vi menar, precis som Hyresgästföreningen, att detta är en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Också här är vi ensamma av de politiska partierna i vår kritik men vår kritik kommer inte att tystna och vi vet att vi inte är ensamma.

Vänsterpartiet säger: Håll ihop hela Halmstad. För det är vad det handlar om. Vi måste ha ett samhälle som håller ihop, ett samhälle där människor möts, där vi träffas över klassgränserna, i skolan, i vår bostadsort, på bussen. Då måste vi satsa på hela Halmstad. Då kan vi inte lägga ner skolor på landsbygden och bygga mastodontskolor inne i stan, då måste vi bygga hyresrätter till rimliga hyror i hela kommunen och då måste vi ha en fungerande och billig kollektivtrafik.

Idag är busstaxorna inte bara höga, de är orättvisa också, allt beroende på var du bor, vilket såklart leder till att folk tar bilen i större utsträckning. För oss utan bil blir vissa orter en omöjlighet att bo i. För Vänsterpartiet är det självklart vi måste sänka taxorna och göra Halmstad till en busszon för alla biljetter. Borgligt styrda Hallandstrafiken vill istället höja taxorna.

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. För klimatet och för rättvisan. Vi kommer i vårt kommunala budgetförslag lägga förslag på lägre taxor och avgiftsfria bussresor för olika grupper. Det är inte Södra infarten, fler personbilar med en person i varje och en charterflygplats Halmstad behöver: Miljöpartiet. Det är en utbyggd kollektivtrafik för alla.

När jag satte mig ner för att skriva det här talet, upptäckte jag strax att tematiken snabbt blev väldigt likt föregående år. Bostadsbristen, privatiseringar och Halmstads kommuns oförmåga att behandla sin personal på ett värdigt sätt återkommer till mina tankar.

I Göteborg pågår just nu på Vänsterpartiets initiativ ett försök med 6 timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende, något som borgarna vill stoppa. Försöket är forskningsföljt och visar på stora framgångar med sjunkande sjuktal och högre kvalitet i omvårdnaden för de boende.

Vänsterpartiet Halmstad har lagt en motion om att göra liknande försök, och på sikt också kunna införa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, och annan social omsorg. Vi tror att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är bra mycket bättre än att behöva jaga timmar för att få ihop sin rättmätiga heltid. Göteborg visar vägen. Låt Halmstad bli efterföljare

Och låt oss samtidigt flytta makten över äldreomsorgen från biståndshandläggare på kontor till de äldre och den personal som de möter varje dag. Dessa förslag skulle skapa en så mycket bättre välfärd för så många, både personal och brukare. Låt oss flytta makten till dit den hör hemma, till människorna på golvet och visa tillit till professionen.

13035458_10154772844343275_1622408807_o
Tillsammans gör vi skillnad

Under året har det varit ett tumult kring flera kommunala äldreboenden, framförallt på landsbygden. Dessa ville borgarna lägga ner, till förmån för sina kompisar riskkapitalisternas boenden i innerstaden. I kommunfullmäktige lyckades vi stoppa nedläggningarna. Vi vill hellre utveckla och renovera än att avveckla. Men det tar inte slut där. Eftersom borgarna, redan före beslut, sagt upp avtalen blir det nu väldigt dyrt för kommunen. Detta skylls på oppositionen. Alltså man föregår demokratiska beslut och säger upp avtalen och blir sedan förbannade när besluten inte blir som man vill. En enkel lösning hade varit att vänta på kommunfullmäktiges beslut. Detta är visst borgerlig logik. Vänsterpartiet säger, satsa på äldreboenden i hela kommunen och avskaffa LOV. Låt behoven styra istället för kapitalisternas plånböcker.

Håll ihop hela Halmstad. I Halmstad ska det inte spela någon roll var du bor och vem du är. Alla har rätt till ett bra liv med samma möjligheter. Och här i Halmstad, en av Sveriges absolut rikaste kommuner har vi råd. Vi har råd att satsa, vi har resurser att fördela. Ett Halmstad som håller ihop behöver kollektiva lösningar. Halmstad behöver mer socialism, och Halmstad behöver mer feminism.

Det finns så mycket jag vill säga här idag, om alla våra förslag, om gratis simskola för 6 åringar, om fria kommunala lokaler för barn- och unga och föreningsliv. Om behovet av mötesplatser för unga med generösa öppettider i hela kommunen. Om mer resurser till välfärden. Om hur vi välkomnar människor på flykt genom att från första dan säga; välkommen du nya Halmstadbo. Halmstad är en kommun där vi alla har samma förutsättningar att skapa våra egna liv. Det är skönt att du har kommit, vi behöver dig. Glad första maj!

Tania Bengtsson, gruppledare i kommunfullmäktige

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PilGsWnu12A&w=560&h=315]

Kopiera länk