• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Halmstad

[su_box title=”Vår politik” box_color=”#ED1C24″]Vänsterpartiet tror på en politik som gör Halmstad bättre för alla – inte bara för de rikaste. Vi tror på ett Halmstad som håller ihop. Inför nästa mandatperiod kommer vi ta fram en kommunpolitisk plattform där våra politiska förslag för att ta steg i den riktningen presenteras. Den kommer finnas tillgänglig här när den är beslutad, både i sin helhet och i kortversioner. Även vår nationella politik kommer du kunna läsa om här så småningom. Du kan redan nu läsa om vårt senaste förslag till planeringsdirektiv med budget för Halmstad kommun.[su_spacer]

Kommunpolitiska plattformen 2018-2022

Planeringsdirektiv med budget 2018-2020

[/su_box]

[su_box title=”Våra företrädare” box_color=”#3F6618″]I Vänsterpartiet Halmstad har vi en styrelse som ansvarar för den interna organiseringen. Vår interna valberedning förbereder val av t.ex. styrelse, ledamöter i nämnder och revisorer. Vi har även en kommungrupp som består av våra folkvalda företrädare med ansvar för hur vi agerar i kommunpolitiken. Även kommunlistan som invånarna i Halmstad kommun kommer att kunna rösta på finns presenterad här. Här hittar du information om dessa olika företrädare: [su_spacer]

Kommunlista valet 2018

Styrelsen

Valberedningen

Fullmäktigeledamöter 2014-2018

Kommungruppen 2014-2018

[/su_box]

Det är dags för förändring - bli medlem i Vänsterpartiet

[su_spacer]

[su_box title=”Sagt och gjort 2014-2018″ box_color=”#A99200″]Under mandatperioden 2014-2018 har vi drivit många förslag och gjort många uttalanden för ett mer jämlikt och bättre Halmstad. Vi har drivit våra förslag såväl genom motioner, interpellationer och frågor i kommunfullmäktige som genom debattartiklar, insändare och uttalanden. Detta finns presenterat om du följer länkarna nedan. [su_spacer]Motioner, interpellationer och frågor[su_spacer]Pressklipp[su_spacer][/su_box]

Kopiera länk