Vår lokala politik

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop.  Vi vill se ett rättvist och jämlikt Halmstad. Vi vill att Halmstad ska vara en kommun där invånarna känner trygghet, där vi har en välfärd att lita på och där klimatutmaningen tas på allvar. Detta är politikens ansvar. Tillsammans bygger vi framtiden.

Nedan kan du läsa mer om vår vision 2022-2026, du kan även läsa mer under politiska områden för att ta reda på mer om vår politik i en specifik fråga eller ta del av vårt kommunpolitiska program om du vill veta lite mer av allt.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner, men också en mycket ojämlik och segregerad kommun. Segregationen är socioekonomisk och påverkar allt i vår vardag; skolresultat, möjlighet till arbete och hälsa. Alla barn i Halmstad har rätt till en trygg och jämlik uppväxt. Tyvärr är det inte så idag. Medellivslängden mellan Halmstads västra och östra stadsdelar skiljer med flera år. Denna utveckling måste vändas. Halmstad behöver en vänsterpolitik som ökar jämlikheten och bryter segregationen.

Vänsterpartiet vill ha ett stopp för besparingarna och privatiseringarna i kommunen. Vi vill omfördela resurserna och satsa på välfärden. Varje skattekrona ska gå till välfärden och inte till vinster i privata bolag. Våra kommunala bolag ska vara till för kommunens invånare och är en viktig del för en jämlik och hållbar omställning.

Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt samhälle. Kommunpolitiken kan givetvis inte ensamt utrota de stora klassklyftor som finns i vårt samhälle. Men vi kan göra mycket för att lindra konsekvenserna. Kommunalskatten vill vi helst inte höja, om det inte blir absolut nödvändigt.

Klimatomställningen går alldeles för långsamt i Halmstad. Vänsterpartiet vill öka tempot i klimatarbetet och göra den omställning som Halmstad behöver.

Din trygghet är politikens ansvar.

Arbete och vuxenutbildning Bostads- och samhällsplanering
Förskola och skola Kultur, idrott och föreningsliv
Lokalt näringsliv och upphandling Miljö och klimat
Trygghet och tillgänglighet Äldreomsorg
Österskans

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kopiera länk