• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Om Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Vi vill inte bara se en bättre och mer rättvis värld – vi gör något för att komma dit också.

Partiprogrammet

All vår politik utgår ytterst från vårt partiprogram, som antas på Vänsterpartiets nationella kongress. I programmet står vilken ideologi vi utgår från, vilka mål vi har med partiets politik och hur vi ska arbeta för att komma närmre målet.

Här kan du hitta den senast uppdaterade versionen av vårt partiprogram:
Vänsterpartiets partiprogram 2016
Vänsterpartiets partiprogram 2015 – Lättläst version

Vår lokala politik

Utifrån partiprogrammet tar vi i Vänsterpartiet Halmstad fram ett lokalt kommunpolitiskt program inför varje mandatperiod. Det kommunpolitiska programmet berättar vilken riktning vi vill att Halmstad kommun ska ta, vad vi ser som prioriterade områden samt konkreta förslag på hur Halmstad kommun ska bli bättre. Vi utgår sedan under mandatperioden från vårt kommunpolitiska program när vi lägger förslag till planeringsdirektiv med budget, skriver motioner, interpellationer eller frågor, samt under vårt kontinuerliga arbete i olika politiska församlingar. Här nedan hittar du vårt kommunpolitiska program och kortversionen av den. Du hittar också vårt senaste planeringsdirektiv och en länk till de motioner, interpellationer och frågor som vi har ställt i Kommunfullmäktige.

Länkar

Kommunpolitiskt program
Kommunpolitiskt program – kortversionen
Planeringsdirektiv med budget 2021-2025
Motioner, interpellationer och frågor

Kopiera länk