sida

Kommunpolitiskt program

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som funkar för alla – inte bara för de rika. I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2019-2022 kan du läsa om våra förslag på hur Halmstad kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka. Dokumentet utgör en grund för hela vårt politiska arbete under mandatperioden och förnyas vart fjärde år, inför varje val.

Kommunpolitiska plattformen 2019-2022

Den kommunpolitiska plattformen är lång och ingående. Därför har vi också tagit fram en sammanfattande 8-sidig broschyr där vi lyfter fram några av våra viktigaste konkreta åtgärder inom olika politiska områden. Du kan ladda ner kortversionen genom att klicka på länken nedan, eller läsa en del av den genom att klicka på någon av länkarna till det politiska område som du är mest intresserad av.

Kommunpolitiska programmet 2019-2022 – Kortversionen

Del 1 – Politik för ett jämlikt Halmstad
Del 2 – Vänsterpartiet gör skillnad
Del 3 – En jämlik uppväxt och utbildning
Del 4 – Ett hållbart arbetsliv och en jämlik äldreomsorg
Del 5 – Ett Halmstad som fungerar för alla
Del 6 – Bostad för alla
Del 7 – En jämlik klimatpolitik och kollektivtrafik

Kopiera länk