Bostad för alla

Bostad för alla

I Halmstad saknas det bostäder för vanligt folk. Kommunen har sedan länge släppt bostadsbyggandet till marknaden. De som har råd kan köpa en bostadsrätt eller en villa medan andra får stå år efter år i bostadskö. Samtidigt tar kommunen ut pengar ur HFAB för att finansiera annan kommunal verksamhet. Detta tycker inte Vänsterpartiet är rimligt. Den kommunala bostadspolitiken ska utgå från människors behov. Det behövs många fler hyresrätter till rimliga kostnader, så att unga kan flytta hemifrån, trångboddheten kan minska och fler människor faktiskt kan välja var de vill bo i kommunen. Alla har rätt till en bostad. I Halmstad ska det inte finnas någon hemlöshet. För det krävs det en aktiv bostadspolitik.

• Öka det kommunala inköpet av mark
• Ställ krav på privata exploatörer att bygga bostäder med lägre hyror
• Öka bostadsbyggandet till 1000-1500 bostäder per år
• Använd tomträtt som upplåtelseform
• Kommunal bostadsförmedling
• Ingen utförsäljning av allmännyttan
• Sänk avkastningskravet på HFAB
• Använd inte HFAB för att finansiera annan kommunal verksamhet
• Låt HFAB upprätta en renoveringssektion
• Ge HFAB i uppgift att bygga bostäder med lägre hyror
• Inga hyreshöjningar på mer än 10% efter renoveringar i HFAB
• Central samordning av arbete mot hemlöshet

Kopiera länk