En jämlik klimatpolitik och kollektivtrafik

En jämlik klimatpolitik

Vänsterpartiet vill se en lokal klimatomställning. Att ställa om till ett hållbart samhälle kräver stora förändringar både för oss som individer och för samhället som helhet. Kommunen ska vara drivande i denna omställning och samtidigt göra det lättare för invånarna att göra gröna val.

• Halmstad ska vara en energineutral kommun
• Kommunen ska investera och placera grönt
• Öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamhet
• Kommunal fordonspool
• Utöka Fritidsbanken så att den också innehåller skruvdragare, stegar och andra saker som vi inte använder så ofta
• Erbjud mer vegetarisk mat i förskola och skola
• Solpaneler på HFAB:s hus och andra kommunala fastigheter
• Lägg ned flygplatsen och bygg en klimatneutral stadsdel
• Prioritera busstrafik och gång- och cykelvägar före bilvägar i centralorten
• Öka antalet laddningsstolpar för elbilar
• Nej till ny bilbro över Nissan
• Bebygg inte den bästa åkerjorden
• Vidta åtgärder för att minska vattenkonsumtionen

En jämlik kollektivtrafik

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken är inte bara ett sätt att minska klimatutsläppen. Det är också en viktig rättvisefråga. Det är framförallt kvinnor, gamla och unga som åker buss. Vänsterpartiet vill göra det ekonomiskt fördelaktigt för fler att välja bussen framför bilen i hela kommunen.

• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga till och med 19 år
• Ett högkostnadsskydd på kollektivtrafiken på 1000 kronor per år
• Ett biljettpris för kollektivtrafiken i hela kommunen

Kopiera länk