sida

En jämlik uppväxt och utbildning

En jämlik uppväxt

Alla unga i Halmstad har rätt till en trygg och jämlik uppväxt. Idag vet vi att det inte är så. Barns livsvillkor beror på familjens ekonomi och bostadsort. Fortfarande behandlas barn olika beroende på kön. Detta vill vi förändra genom en politik som skapar jämlika förutsättningar för alla unga. Förskolan, skolan och ungas fritid är nycklar till att utjämna klasskillnader och bryta könsstereotyper. För att motverka bostads-och skolsegregationen och ge unga jämlika möjlig-heter till en aktiv fritid vill Vänsterpartiet införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

• Mindre grupper i förskola och fritids
• Rätt till 30 timmars förskola för alla barn
• Avgiftsfri förskola för låginkomsttagare
• Fler förskolor med flexibla öppettider
• Omfördela resurser för en jämlik skola
• En social investeringsfond för förebyggande arbete med barn
• Avgiftsfri kollektivtrafik upp till 19 år
• Fler genuspedagoger i förskola och skola
• Feministiskt självförsvar på högstadiet och gymnasiet
• Jämlik elevhälsa i hela kommunen
• Avgiftsfri frukost i grundskolan
• Ökade resurser till kulturskolan
• Avgiftsfritt på badhuset för barn
• Mötesplatser för unga med schyssta öppettider runt om i hela kommunen.

En jämlik utbildning för såväl unga som vuxna

En jämlik utbildning är en grundläggande förutsättning för alla att välja sina liv, oavsett bakgrund. Vänsterpartiet vill förstatliga skolan och avskaffa vinstintresset i utbildningen. Utbildning är en rättighet, inte en vara. I Halmstad ska konsekvenserna av det fria skolvalet och privatiseringarna
minskas genom omfördelning av resurser. Vi vill att kommunen säger nej till vinstintresse inom förskola och
vuxenutbildning. Inom flera yrkeskategorier som gymnasie-skolan utbildar för står kommunen inför stor kompetens-brist, det ska därför göras särskilda satsningar på
dessa utbildningar.

• Inget vinstintresse i förskola och vuxenutbildning
• Omfördela resurser för en jämlik skola
• Stärk studie- och yrkesvägledningen
• Anställningsgaranti för barnskötare och undersköterskor
• Stärk SFI

Kopiera länk