sida

Ett hållbart arbetsliv och en jämlik äldreomsorg

Ett hållbart arbetsliv

Alla människor har rätt till ett arbete och egen försörjning. Det innebär en lön som går att leva på och rimliga arbets-villkor. Kommunen är Halmstads största arbetsgivare och personalen är dess viktigaste resurs. De som arbetar i den kommunala välfärden behöver bättre villkor, jämlika löner och fler arbetskamrater. Samtidigt behöver många unga och nyanlända ett jobb. Vänsterpartiet vill att kommunen på-börjar en arbetstidsförkortning till 6 timmar och över perso-nalens inflytande över det egna arbetetet. Vår lönepolitik är feministisk. Vi vill minska löneklyftorna och satsa på de lägst betalda.

• Arbete eller utbildning till unga arbetslösa inom 30 dagar.
• Upphandling som verktyg för att få fler i arbete
• Satsa på sociala företag för att få fler i arbete
• Daglig verksamhet i kommunal regi
• Normen för anställning ska vara heltid med hållbara arbetsvillkor utan delade turer
• Återinför ett allmänt likvärdigt friskvårdsbidrag
• Fler intrapenader och andra modeller för ökat personalinflytande
• 6 timmars arbetsdag på minst en större kommunal arbetsplats
• Kommunal fond för arbetstidsinnovationer
• Jämställdhetspott för att höja lägstalönerna

En jämlik äldreomsorg

Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita på hela livet. Resurs-erna ska gå till äldreomsorg, inte till vinster i privata bolag eller stora kontrollapparater som krävs när delar av äldre-omsorgen är i privat regi. I Halmstad ska det inte spela någon roll om du har gott om pengar eller ej, äldreomsorgen ska vara jämlik för alla. Vänsterpartiet vill därför att Halm-stads äldreomsorg ska utgå från goda livsvilkor, istället för dagens skäliga. Det skulle öka jämlikheten.

• Inga privata vinster i äldreomsorgen – avskaffa LOV
• Höjd grundbemanning i äldreomsorgen
• Maxtaxa på 100 kronor per timme i hemtjänsten
• Större möjlighet för brukare att styra över tid och rutiner
• Kommunala äldreboenden i hela kommunen
• Rätt till 30 timmars avlösning per månad för anhöriga
• Anhörigcenter i Halmstad

Kopiera länk