Politik för ett jämlikt Halmstad

Det här är Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi vill ha ett samhälle fritt från varje form av förtryck och vars grund är demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk hållbarhet. Ett samhälle med stora klyftor och segregation skapar grogrund för otrygghet och rasism. Därför är vår kamp för jämlikhet också antirasistisk.

Politik för ett jämlikt Halmstad

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som är till för alla, inte bara några få. Ett Halmstad där det inte spelar någon roll om du bor på Andersberg eller i Frösakull, Oskarström eller Steninge. Där det inte spelar någon roll vilket kön du har, i vilket land du är född eller vilka dina föräldrar är. Du ska ha jämlika förutsättningar.

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. Vi vill ha en kommun där alla känner trygghet, där vi har en välfärd att lita på och där politiken tar klimatutmaningen på allvar. Det kräver en vänsterpolitik som vill minska klassklyftorna och öka jämlikheten.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner. I många år har Halmstad gått med stora summor i överskott. År efter år har det borgerliga styret lagt pengar i skattkistan. Samtidigt har vi en välfärd som det sparats in på och som behöver mer resurser. Vänsterpartiet vill ändra på det här. Vi vill satsa på välfärden istället för att spara.

Inga vinster i välfärden

En privatiseringsvåg har gått genom Halmstad med vinstdrivna företag inom skola, äldreomsorg och social omsorg. Vinstintresset och girigheten hör inte hemma i välfärden. Det är människors behov som ska styra.

Kopiera länk