sida

Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till kommunfullmäktige skickas den vidare till kommunstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan kommunfullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli föremål för beslut inom ett år efter att de har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer är omfattande och motiverade frågor som kommunfullmäktigeledamöterna kan ställa till en ansvarig politiker, ofta nämndsordföranden. Den ansvariga politikern måste besvara frågan muntligt under sammanträdet där den också debatteras.

Frågor

Ledamöterna i kommunfullmäktige har möjlighet att ställa en öppen fråga till en annan ledamot i fullmäktige och det är bara dessa två som får ingå i debatten.

Vänsterpartiets motioner, interpellationer och frågor år för år:

[su_tabs active=”1″]

[su_tab title=”2021″]
Motioner 2021:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2021:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

Inga interpellationer inlämnade än.

[/su_list]
Frågor 2021:

[/su_tab]

[su_tab title=”2020″]
Motioner 2020:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2020:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

Inga interpellationer inlämnade än.

[/su_list]
Frågor 2020:

[/su_tab]

[su_tab title=”2019″]
Motioner 2019:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2019:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Frågor 2019:

Inga frågor ställda i år.
[/su_tab]

[su_tab title=”2018″]
Motioner 2018:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

PDF-format

Word-format

[/su_list]
Interpellationer 2018:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Frågor 2018:

Inga frågor ställda i år.
[/su_tab]

[su_tab title=”2017″]
Motioner 2017:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

PDF-format

Word-format

[/su_list]
Interpellationer 2017:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

PDF-format

Word-format

[/su_list]
Frågor 2017:

Inga frågor ställda i år.
[/su_tab]

[su_tab title=”2016″]
Motioner 2016:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2016:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Frågor 2016:

Inga frågor ställda i år.
[/su_tab]
[su_tab title=”2015″]

Motioner 2015:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2015:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Frågor 2015:

Inga frågor ställda i år.

[/su_tab]
[su_tab title=”2014″]

Motioner 2014:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]
Interpellationer 2014:

Inga interpellationer ställda i år.

Frågor 2014:

Inga frågor ställda i år.

[/su_tab]
[su_tab title=”Äldre”]

Motioner 2012:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

Motioner 2011:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

Interpellationer 2012:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

Interpellationer 2011:
[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

Frågor 2012:

Inga frågor ställda i år.

Frågor 2011:

Inga frågor ställda i år.

[/su_tab]
[/su_tabs]

Kopiera länk