Motioner, interpellationer och frågor

Motioner Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till kommunfullmäktige skickas den vidare till kommunstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan kommunfullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli … Fortsätt läsa Motioner, interpellationer och frågor