Barnfattigdomen – ett växande problem i Halmstads kommun?

Datum 2012-09-27

Kommunfullmäktige Halmstads kommun

 

Motion om Barnfattigdomen – ett växande problem i Halmstads kommun?

Efter en och en halv mandatperiod med den borgerliga regeringen växer klyftorna med rasande fart. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått en mycket god inkomstutveckling. Samtidigt som inkomsterna ökar för den rikaste 10 procenten, så ökar fattigdomen för många andra. Antalet fattiga föräldrar ökar, och detta med förödande konsekvenser för barn.

Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28000 fler barn än i förra årets rapport. Rapporten visar på ett tydligt sätt att antalet fattiga barn ökat sedan de borgerliga partierna tog över makten. Bakom den ökade barnfattigdom hittar man regeringens försämringar för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som tillsammans har bekostat alliansen skattesänkningar. Att man försämrar för föräldrarna, innebär att man försämrar för barnen.

Det är naturligtvis inte acceptabelt i ett rikt land som Sverige, och i en välmående kommun som Halmstad. Vi är väl medvetna att vi i Halmstad inte kan förändra de lagar som riksdagen bestämmer, men vi kan göra saker för att försöka mildra effekterna av regeringens politik.

Vi vill att kommunen gör en grundläggande utredning och kartläggning av barnfattigdom för hur stor den är, och var den finns i vår kommun. Vi vill att samma utredning också ska presentera konkreta förslag till hur vi genom lokala satsningar kan förenkla och underlätta för barn som växer upp i fattiga familjer.

 

Jag yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar om

 

att en skyndsam utredning tillsätts för att kartlägga barnfattigdom i Halmstads kommun

 

att utredningen kommer med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan förenkla vardagen för dessa familjer.

 

 

Halmstad den 27 september 2012

 

 

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

 

Kopiera länk