Interpellation om arbetssituationen inom Hemvårdsnämndens verksamhetsområde.

Datum 2012-04-12

Kommunfullmäktige Halmstad

Till Hemvårdsnämndens ordförande

Interpellation om arbetssituationen inom Hemvårdsnämndens verksamhetsområde.

Dagens arbetssituation inom vård- och omsorgssektorn är helt oacceptabla. Vi hör regelbundet om en arbetssituation med en schemaläggning med långa helgpass och så kallade delade pass. På många arbetsplatser dras också arbetsstyrkan ner till ett minimum, framförallt på helgerna, vilket inte heller är acceptabelt. Många har också en stressad situation där årsarbetstiden innebär att personalen själv i stor utsträckning måste jaga timmar för att få ihop till sin heltidstjänst. Ett annat problem kan vara att personalen måste förflytta sig mellan flera olika arbetsplatser för att få ihop sitt antal timmar.

Om vi vill få personal att vilja arbeta inom vård och omsorg i Halmstads kommun kan vi inte erbjuda så dåliga arbetsvillkor. Situationen är besvärlig och går ut över vårdtagarna. Resultatet blir fysisk och psykisk ohälsa hos både personalen och vårdtagarna.

Redan nu är det bekymmer med att rekrytera personal till vård- och omsorgssektorn. Det är få ungdomar som söker till Omvårdnadsprogrammet. Situationen lär inte bli bättre med de arbetsvillkor som beskrivs ovan. Jag frågar därför följande:

– Vad gör ni i Hemvårdsnämnden för att avveckla de delade turerna och minska de långa arbetspassen?

– Finns det gränser för eller riktlinjer för hur stora neddragningar i personalstyrkan som får göras t ex på helger?

– Hur ser Hemvårdsnämndens ordförande på den framtida rekryteringen av personal till äldreomsorgen? Vad behövs göras för att yrket skall bli attraktivt för unga?

 

Halmstad den 12 april 2012

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk